– Det er klart at en svak kronekurs er positiv for konkurransekraften vår, sier konsernsjef Per A. Sørlie i Borregaard.

Det børsnoterte spesialkjemiselskapet i Sarpsborg er blant mange eksportbedrifter som kan juble for svak kronekurs.

– Går vi tilbake fire til fem år, er det en betydelig forbedring. Du må veldig langt tilbake for å se tilsvarende kursnivåer som det vi har nå, sier Sørlie.

Rundt 2/3 av virksomheten til selskapet er lokalisert i Norge. Produksjonen baserer seg først og fremst på norske råvarer, og omtrent alt eksporteres til det globale markedet.

Forsiktig oppgang

Norsk næringsliv er nå i ferd med å friskmeldes etter oljekrisen som slo inn med full kraft sensommeren 2014. Samtidig får altså eksportbedrifter som Borregaard god medvind fra kronekursen. Mens én euro for ett år siden kostet 9,0 kroner, var kursen tirsdag rundt 9,8 kroner.

Tirsdag publiserte Norges Bank sin rapport om regionalt nettverk, som er en spørreundersøkelse blant norske bedrifter.

Etter at bunnen ble nådd i starten av fjoråret, har bedriftene i nettverket meldt om en jevn produksjonsvekst. Dette er også bildet fremover.

Tirsdagens rapport tilsier en kvartalsvis produksjonsvekst på rundt 0,60 prosent, noe som er en marginal nedgang fra tidligere i år.

Mens flere bedrifter peker på at oljesektoren ikke lenger faller, demper usikkerhet i boligmarkedet forventningene i bygg- og anleggssektoren.

– En behagelig motvekt

I den siste temperaturmåleren til Norges Bank er 328 kontaktbedrifter blitt intervjuet, hovedsakelig i november. Kontaktene melder i korte trekk om:

  • Moderat vekst i produksjonen de siste tre månedene. Veksten har vært litt høyere enn bedriftene ventet i forrige runde.
  • Samlet venter kontaktene om lag uendret produksjonsvekst de neste seks månedene.
  • Sysselsettingen har økt moderat, og bedriftene venter moderat sysselsettingsvekst også de neste tre månedene.
  • Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,5 prosent for inneværende år og 2,6 prosent for 2018.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri beskriver stemningen i norske eksportbedrifter som «ganske bra». Sunde trekker frem kronekursen som en viktig faktor.

– Det går bra internasjonalt og vi har en svært hyggelig kronekursutvikling, sier han, og tilføyer:

– Helt siden finanskrisen har vi sett et voldsomt prispress internasjonalt. Den svake kronen har for den største delen av industrien vært en behagelig motvekt.

Ifølge den ferske rapporten fra Norges Bank øker sysselsettingsnivået i alle næringene unntatt oljeleverandørindustrien.

– Dette viser at det fremdeles er store etterslep etter oljenedturen som pågår. Mange bedrifter står fremdeles midt i en omstilling. Flere har lykkes i å omstille seg over mot nye kunder. Vellykket omstilling ser vi først når vi observerer at dette gir lønnsomhet, sier Sunde.

Svakeste siden finanskrisen

Kronen har den siste uken vært på sitt svakeste nivå siden finanskrisen.

Dagens svake kronekurs er nå et av hovedargumentene for at Norges Bank vil sette opp renten tidligere enn varslet.

Sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen, ble sist oppdatert på rentemøtet i september. Den viste at det er størst sannsynlighet for at renteøkning kommer i juni 2019.

Norges Bank vil til neste uke, 14. desember, offentliggjøre sin siste rentebeslutning sammen med en ny utgave av «Pengepolitisk rapport». Hovedstyret har holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent siden mars i fjor.

– Vi tror ikke nettverket vil påvirke Norges Banks rentebane i noen vesentlig grad. Derimot vil den svake kronekursen føre til at rentebanen løftes, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en oppdatering tirsdag.

En høyere rente vil normalt tilsi en styrking av kronen.

– Hvor viktig er det for norske eksportbedrifter at kronen holder seg svak?

– For de fleste er det viktig, men vi er mer opptatt av at den holder seg på et svakt nivå enn at den holder seg på dagens utrolig svake nivå. Dagens nivå er ikke nødvendig for at bedrifter skal kunne utvikle seg med basis i Norge, svarer Sunde i Norsk Industri.

Styrket seg

Tirsdag styrket kronen seg noe etter publiseringen av både Regionalt nettverk og boligprisstatistikk.

Forventningene i Regionalt nettverk tilsier en litt bedre økonomisk utvikling enn den Norges Bank har sett for seg, påpeker valutaanalytiker Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Capital Markets.

– Det har vært mye oppmerksomhet på boligmarkedet, og den underliggende utviklingen i Norge er kanskje blitt litt glemt. Dagens tall var en bekreftelse på at det tross alt går bra, med blant annet eksportbedriftene som løftes av en svak krone, sier han.

Korrigert for sesongvariasjoner falt boligprisene 0,4 prosent i november, viste tallene fra bransjeorganisasjonen Eiendom Norge.

– Selv om boligprisene faller litt, er det mye som tyder på at nedgangen er i ferd med å flate ut, sier Knudsen, som venter en styrking av kronen fremover.

Valutasikrer

I Sarpsborg driver Borregaard med utstrakt valutasikring, påpeker konsernsjef Per A. Sørlie.

– Kursene er nå slik at vi sikrer en del av inntektsstrømmene våre en del tid frem. Det betyr at vi låser inn en bra konkurranseevne i hvert fall en treårsperiode, sier han og legger til at selskapet også i dag bygger en stor fabrikk i USA.

– Det vil gjøre oss mindre avhengige av den norske kronen, fastslår konsernsjefen.

I tillegg investerer Borregaard to milliarder kroner i økt spesialisering ved anlegget i Norge over en femårsperiode. Selskapets største, globale markeder er bygningsindustrien og landbruket.

– Innenfor bygningsmarkedet er det litt varierende aktivitet, men for øvrig er de fleste markedene våre bra, sier Sørlie.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 190 millioner kroner i tredje kvartal, mot 205 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen hadde sammenheng med blant annet økte distribusjonskostnader.

Borregaard er børsnotert og har steget fra rundt 40 kroner i januar 2016 til dagens kurs på rundt 72,5 kroner.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Den schizofrene høytiden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Julen er samvittighetsskvisens høytid, og det vil den fortsette med å være.
01:17
Publisert: