– Lav lønnsvekst og kronefall har bedret norsk konkurransekraft, og bidratt til et løft i eksporten etter flere år med svak utvikling, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Tirsdag morgen la han frem ferske prognoser for norsk økonomi.

Oljeprisen har økt, fallet i oljeinvesteringene er over og det er utsikter til vekst de neste årene, konkluderer Dørum i rapporten.

NHO venter en positiv vekst i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge de neste tre årene, samt økende sysselsetting og fallende arbeidsledighet. I tillegg ser NHO for seg at boligprisene vil stige i årene fremover.

– Mørkere og mer usikkert enn på lenge

Organisasjonens medlemsundersøkelse viser at bedriftene opplever høyere aktivitet som fører til at de ansetter mer, og at stadig færre er arbeidsledige. Flertallet av NHO-bedriftene varsler flere ansatte og færre oppsigelser i tiden fremover.

– I de eksportrettede bedriftene er vurderingen av nåsituasjonen den beste på syv år, sier Dørum.

Til tross for at utsiktene er gode for norsk økonomi, mener sjeføkonomen det internasjonale bildet er mer urovekkende.

– Norge går sommerferien i møte med et todelt internasjonalt bilde som bakteppe. Den kortsiktige, konjunkturelle situasjonen er fortsatt relativt god. Men det langsiktige bildet fremstår som mørkere og mer usikkert enn på lenge, heter det i rapporten.

Dørum trekker frem den begynnende handelskrigen som følge av USAs straffetoll, samt brexit som nå nærmer seg.

– Begge deler skaper usikkerhet om fremtidige rammevilkår for norske eksportbedrifter, sier han.

Flere skritt i retning handelskrig

Tirsdag falt børsene rundt om i hele Asia og Europa, etter at USA-president Donald Trump i løpet av natten varslet en opptrapping av tollkrigen med Kina.

Dørum viser til at den pågående handelskonflikten mellom USA og blant annet Kina skaper usikkerhet.

– USAs innføring av «straffetoll» på stål og aluminium vil bli møtt med mottiltak fra de berørte landene. Verdensøkonomien har dermed tatt flere tunge skritt i retning handelskrig, skriver Dørum i rapporten.

– USAs alenegang skaper samtidig frykt for at etterkrigstidens liberale verdensorden – som USA har vært den fremste garantisten for – er på hell, sier han.

Sjeføkonomen peker på at det nå hersker større usikkerhet og uforutsigbarhet enn før på flere områder.

– Dette svekker grunnlaget for videre samarbeid, handel og vekst. Dette gjør sitt til at nedsiderisikoen for den globale veksten har økt betydelig.

Mangler kvalifisert arbeidskraft

Flere norske bedrifter melder om at det stadig blir mer krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, fremgår det av NHOs medlemsundersøkelse.

Ifølge Dørum kan dette virke inn både positivt og negativt for norsk økonomi.

– På den ene siden kan dette holde veksten tilbake, på den andre siden åpner det muligheter for de mange som fortsatt står uten jobb, dersom de kan skaffe seg relevant kompetanse, sier Dørum.

Dette er NHOs prognoser for de neste tre årene: (Vilkår)

DNs Boligpanel om boligmarkedet for unge
Da må de huske én ting, sier DNs boligpanel. DNs boligpanel tipser unge mennesker om boligmarkedet.
01:56
Publisert: