Olje- og gassnasjonen Norge setter stadig nye rekorder for eksport av de viktige smøremidlene i verdensøkonomien. I mars ble det eksportert naturgass for 112,4 milliarder kroner, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå, publisert tirsdag.

Den forrige rekorden var på 95 milliarder kroner, og ble satt i desember i fjor.

– Usikkerheten forårsaket av krigen i Ukraina påvirker prisene på våre viktigste eksportvarer. Spesielt prisen på naturgass er nå helt uten sidestykke, og er hovedårsaken for den eksepsjonelt høye eksportverdien vi nå opplever, sier seniorrådgiver ved utenrikshandelsstatistikk i SSB, Jan Olav Rørhus, i en melding.

Også den tidligere rekorden for råoljeeksport på 35,8 milliarder kroner i juni 2008 ble sprengt. Forrige måned eksporterte Norge råolje for 51,6 milliarder kroner. Det er ny rekord, målt i nominell verdi, altså ikke justert for inflasjon.

De høye tallene skyldes historisk høye priser, som har holdt seg godt over 100 dollar per fat for nordsjøoljen Brent gjennom mesteparten av måneden. På det meste har oljeprisen vært over 130 dollar fatet. Gassprisene skjøt i været i fjor høst, har siden holdt seg historisk svært, svært høye, og har gitt Norge eventyrlige inntekter de siste månedene.

Totaleksporten endte på 226,3 milliarder kroner. Importen økte også kraftig, og tilskrives høyere priser på innsatsfaktorer. I sum endte det norske handelsoverskuddet på 138,4 milliarder kroner i mars.

Jobber med energisanksjoner

Både olje- og gassprisene har steget kraftig etter Russlands angrep på Ukraina.

Vestlige land har innført massive økonomiske sanksjoner mot Russland den siste tiden. Men Russlands energileveranser har til nå i stor grad vært skånet for sanksjoner. USA og Canada har allerede innført forbud mot import av russisk olje, mens EU skal være i gang med et utkast til sanksjoner mot russisk olje. Det er imidlertid uenigheter innad i EU, særlig knyttet til eventuelle sanksjoner mot russisk gass. Tyskland, Europas største importør av gass fra Russland, har motsatt seg gassanksjoner.

Før påsken ble det vedtatt forbud mot import av kull fra Russland, som trer i full kraft i august, samt et forbud mot å la russiske skip legge til i EU-havner.

Russland er Europas største leverandør av gass, og står for omtrent 40 prosent av EUs konsum. EU har lagt frem en ambisjon om å redusere sin gassimport fra Russland med om lag to tredjedeler allerede innen utgangen av 2022.

Noe av dette vil komme i form av flytende gass fra USA. Selv om Norge ikke kan øke den daglige eksporten gjennom rørene i Nordsjøen, vil stabile leveranser på dagens nivåer gjennom sommerhalvåret bidra til å fylle lagrene i Europa.

Snur hver stein

Oljeselskapene på norsk sokkel har i flere måneder snudd hver stein for å øke gasseksporten til Europa. Kontinentet har vært underforsynt i lengre tid, og skal nå i tillegg redusere avhengigheten av russiske leveranser.

Kjempen Equinor har allerede fått økte tillatelser på storfeltene Troll og Oseberg, og målet er å holde eksporten oppe også i sommerhalvåret. Da synker etterspørselen vanligvis, og selskapene benytter anledningen til å stenge ned for vedlikehold.

Dessuten har Equinor eksportert gass fra oljefeltet Gina Krog i stedet for å pumpe den ned igjen i reservoaret for å støtte oljeproduksjonen. Grunnen er at det lønner seg å prioritere gass med de elleville prisene som har vært.

Kjell Inge Røkkes oljeselskap, Aker BP, tok nylig en lignende avgjørelse: Gassproduksjonen økes på Skarv-feltet ved at man begynner å tømme laget av gass som ligger over oljereservoaret i feltet, og som er viktig for å opprettholde trykket som trengs for væskeproduksjonen.

Rekord på fisk og aluminium

Også fiskeeksporten nådde nye høyder. Norsk eksport av fisk endte på 12,1 milliarder kroner i mars. Det er den høyeste eksportverdien målt i en enkeltmåned noensinne. Oppgangen skyldes høyere priser, særlig på laks.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 82 kroner per kilo i mars. Det er 20 kroner mer enn samme periode i fjor.

Rekordhøy pris på aluminium førte til at verdien av aluminiumseksporten økte til rekordhøye 5,9 milliarder kroner i mars, ifølge SSB.

Videre skriver SSB at importen fra Russland økte med nesten 90 prosent fra i fjor, og endte på 3,1 milliarder kroner i mars. De viktigste varene som importeres fra Russland, er mineralolje og metaller. Ser man på import oppgitt i kroner, økte den kraftig fra februar til mars. I antall tonn var importen fra Russland høyere i mars enn den var i både februar og januar, men ikke høyere enn den var i desember.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.