Artikkelen oppdateres

Norges handelspartnere samlet passerer ikke konjunkturbunnen før sent neste år, og den påfølgende konjunkturoppgangen blir så svak at mange europeiske land fortsatt vil være i lavkonjunktur ved utgangen av prognoseperioden i 2017, skriver SSB i den ferske utgaven av Økonomiske Analyser som legges frem torsdag morgen.

Vekstanslagene er noe nedjustert siden sist, særlig for 2015.

Forrige oppdatering fra SSB kom 5. juni.

Les også byråets syn på utviklingen i Norge: SSB: «Klar bedring» fra 2016

Fortsatt lav vekst

SSB fremhever at i euroområdet stoppet veksten nesten helt opp i årets 2. kvartal, og inflasjonen har falt til et meget lavt nivå.

- Med dette bakteppet og uten utsikter til noen umiddelbarløsning på konflikten, har vi derfor revidert ned våreanslag for BNP-veksten i euroområdet med 0,3 og 0,6prosentpoeng for henholdsvis 2014 og 2015. De nærmeste kvartalene venter vi om lag nullvekst i euroområdet. Deretter legger vi til grunn at veksten vil ta seggradvis opp. Slår disse anslagene til, innebærer det enårsvekst på 0,6 prosent både i 2014 og 2015, økende til 1,7 prosent i 2017, skriver SSB.

SSB mener europarenten vil holdes lav før den øker noe mot slutten av prognoseperioden.

SSB fremhever:

  • Den franske økonomien har knapt vokst på tre år.
  • Tysk BNP falt i andre kvartal, sammen med industriproduksjon om PMI.
  • Italias BNP har falt siden sommeren 2011 og er ni prosent laverer enn før finanskrisen. Landet sliter med å oppfylle kravene til offentlige budsjetter og gjeldsgrad.
  • BNP vokser i Spania og Portugal.

Ukraina-krisen hemmer vekst

I Europa utenfor eurosonen viser Storbritannia gode tegn, mens den svenske økonomien utvikler seg svakt. I noen av de gjeldstyngede landene i Sør Europa er det nå tegn til vekst, om enn fra lave nivåer.

Krisen i Ukraina gjør fremtidsutsiktene dårligere både for landene som er direkte involvert og hele Europa.

Den russiske økonomien er inne i en resesjon.

"Konflikten med Ukraina har ført til omfattende handelsrestriksjoner og kapitalflukt. Dette er også en medvirkendeårsak til den svake utviklingen i Europa den siste tiden,ettersom mange europeiske land har omfattendehandel med Russland. Selv om den direkte handelenmellom Norge og Russland er begrenset, rammes norskøkonomi også indirekte, gjennom lavere internasjonaletterspørsel etter våre eksportvarer", skriver SSB.

Venter stabil kinesisk vekst

Mens Kinas vekst lenge lå over 10 prosent årlig, har årets prognoser vært nede i 5,7. Nå venter SSB at veksten for året vil ende rundt mynidghetenes mål på 7,5 prosent.

- Vi legger til grunn at den kinesiske økonomien vil fortsette å vokse med rundt 7 prosent årlig gjennom prognoseperioden, litt mindre neste år etterfulgt av forsiktig tiltakende vekst, heter det i rapporten.

Også India vil bli liggende langt under nivåene før 2008.

- Inntil videre venter vi imidlertid at årsveksten blir rundt 5 prosent framover, om lag som de siste årene, og betydelig lavere enn før finanskrisen, skriver SSB.

Brems på brics

I tillegg har veksten i mange fremvoksende økonomier har avtatt markert blant annet som følge av kapitalflukt i kjølvannet av nedtrappingen av den svært ekspansivepengepolitikken i USA og Storbritannia, samt sviktendeinternasjonal etterspørsel etter varer og tjenester.

SSB mener veksten vil holde seg på et lavere nivå en før finanskrisen i disse landene.

USA på vei opp

SSB mener amerikansk økonomi er tilbake på sporet og venter moderat vekst, langsomt økende fra knappe 2,0 prosent i år til drøye 3 prosent i 2017. Meden estimert trendvekst på 2,5 prosent innebærer det at konjunkturbunnen passeres om et års tid, skriver SSB.

Les også:

Vekst i hele USA

Sommerfest for tysk industri

Mener Europa kan stole på Tyskland dnPlus  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.