Lavere oljeinvesteringer og fortsatt svak utvikling internasjonalt demper veksten i norsk økonomi til neste år, varsler Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nedgangen blir riktignok midlertidig, understreker SSB i rapporten Økonomiske analyser, som legges frem torsdag morgen.

- Vi regner med en klar bedring av konjunkturene i 2016, skriver byrået.

De oppdaterte prognosene viser at veksten i fastlandsøkonomien (bnp for Fastlands-Norge) ender med 2,2 prosent i år og 2,1 prosent i 2015.

Deretter tar veksten seg opp til 3,0 prosent i 2016, spår SSB.

Se SSBs ferske anslag for norsk økonomi nederst i saken.

Venter nye investeringer

Oljeselskapene melder om et betydelig fall i investeringene på norsk sokkel til neste år, viser resultatene av en telling SSB la frem onsdag.

- Vi regner med at mye av nedgangen i oljeinvesteringene blir midlertidig og at nivået på investeringene i 2016 ikke blir så langt unna toppunktet i 2013, sa forskningsleder Torbjørn Eika i SSB på torsdagens pressekonferanse.

I rapporten skriver SSB at det ikke venter ytterligere vekst i oljeinvesteringene i 2017.

Økt ledighet og stabil lønnsvekst

Nedgangen til neste år vil føre til at arbeidsledighetsraten i Norge øker fra 3,4 prosent i år til 3,7 prosent til neste år, tror SSB.

Arbeidsledigheten i 2015 blir dermed i overkant av 100.000 personer, opp knappe 10.000 fra i år, opplyser forskningsleder Eika.

Samtidig vil oljevirksomheten ikke lenger drive lønnsveksten opp, advarer byrået.

- Veksten i årslønn som etter finanskrisen har ligget rundt 4 prosent, ventes i år og framover å gå ned til rundt 3,5 prosent, heter det i rapporten.

Mer forbruk

SSB viser til at husholdningenes inntekter har økt «klart og jevnt» de siste årene, noe som har lagt til rette for mer forbruk.  Byrået venter noe svakere konsumvekst gjennom kommende halvår, men deretter noe høyere vekst. 

- Med lave renter, høy inntektsvekst og økt boligformue ligger alt til rette for en klar konsumvekst i årene som kommer, skriver SSB i den ferske rapporten.

Litt lavere inflasjon

SSB tror kjerneinflasjonen (KPIJAE) vil bli på 2,5 prosent i 2014, 1,7 prosent i 2015 og 1,7 prosent i 2016.

- Den norske krona har stort sett styrket seg så langt gjennom inneværende år, etter en forutgående kraftig svekkelse. Dette bidrar til at den norske prisveksten blir noe lavere framover, heter det i rapporten.

SSB gir ut rapporten «Økonomiske analyser» om konjunkturtendensene for Norge og utlandet seks ganger i året. Prognosene for norsk økonomi oppdateres fire ganger i året.

SSBs anslag for utviklingen i makroøkonomiskehovedstørrelser. Prosentvis endring fra året før.

 

Les alt om de ferske prognosene: Svekket i troen på europeisk vekst Svekket i troen på europeisk vekst

Les også:
Dyr moro for Reitan
Asia i dag: Lokker med Asias billigste aksjer
– Fake it 'till you make it. Det er det jeg føler jeg har gjort  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.