Norge har opplevd til dels store svingninger i valutakursen over de siste fire-fem månedene. Slik kan utviklingen også bli fremover, mener i DNs makropanel.

Vi har bedt de fem økonomene i panelet om å spå hvordan kronen vil utvikle seg de neste 12 månedene:

Bjørn-Roger Wilhelmsen: - Ifølge mine estimater er kronekursen i dag mer enn fem prosent undervurdert i forhold til langsiktige fundamentale forhold. Jeg tror likevel ikke at kronekursen vil bli vesentlig sterkere i løpet av 2015, sier Wilhelmsen.

- Tvert imot tror jeg det er risiko for at kronekursen i løpet av de tre til fire neste månedene kan falle litt videre fra dagens nivåer ettersom jeg tror oljeprisen vil holde seg lav og at Norges Bank vil senke renten for å motvirke lavere vekst- og inflasjonsutsikter.

- Mot slutten av året og til neste år vil kronekursen kunne komme noe tilbake igjen under forutsetning av at oljeprisen gradvis begynner å stige. Jeg tror derfor at kronekursen om 12 måneder er nær dagens nivå. Først om et par år tror jeg kronekursen vil nærme seg mer fundamentalt «riktige» nivåer, sier Wilhelmsen.

 

Kjersti Haugland: - Kronesvekkelsen det siste året har vært overdreven, også når man tar hensyn til at norsk økonomi nå går inn i en tøffere periode, sier Haugland.

- Med en lav oljepris, svakere nøkkeltall fra norsk økonomi og forventninger om rentekutt kan kronen likevel komme til å svekke seg litt på kort sikt. Om en måneds tid anslår vi at en euro vil koste 8 kroner og 70 øre, sier DNB-økonomen. 

- Nærmere sommeren tror vi kronen vil styrke seg igjen. Oljeprisen tar seg opp, frykten for en hard landing i norsk økonomi vil avta og markedet vil moderere sine forventninger om antall rentekutt. Da kan euronorske falle ned til 8,40 om tre måneder og videre ned mot 8,30 om seks og tolv måneder, sier Haugland.

 

Shakeb Syed: - Kronen vil styrkes, sier Syed.

- Jeg ser ikke bort i fra en svekkelse på kort sikt, spesielt når neste rentekutt fra Norges Bank trolig kommer i mai eller juni. Men på lengre sikt er kronen for svak i forhold til fundamentale faktorer, legger han til.

Han peker på at kronen riktignok svekket seg etter at Norges Bank overraskende lot være å kutte renten ved rentemøtet i mars. Men fortsatt er kronen omtrent 45 øre svakere mot euro enn på høsten 2014.

- Bakgrunnen for vår antagelse om kronestyrkelse på lenger sikt, er at vi for det første ikke tror oljeprisnedgangen vil resultere i et ragnarokk i norsk økonomi, men heller en moderat svekkelse, for det andre at Norges Bank kun vil kutte renten én gang til mens ECB og Riksbanken bedriver ekstrem stimulativ pengepolitikk og for det tredje oljeprisen vil begynne å stige sakte, men sikkert, fra dagens nivåer, sier Syed.

 

Olav Chen: - Jeg har ikke noe sterkt syn på den norske kronen fremover og tror den vil gå ganske sideveis. Men jeg tror den fortsatt vil være ganske høyt korrelert med utviklingen i oljeprisen, som jeg tror har stabilisert seg. Utviklingen i oljeprisen tror jeg sånn sett er viktigere på kort sikt enn utsiktene for pengepolitikken, hvor det er ventet ytterligere rentekutt i Norge, sier Chen.

- Samtidig tror jeg ikke renten i Norge vil falle like mye som i naboland og i eurosonen. Utsiktene for pengepolitikken i USA og eurosonen er også viktigere nå for valutabevegelsene, hvor det er mer det at dollaren har styrket seg over det siste året enn at kronen har svekket seg. Større valutabevegelser skyldes etter min mening såkalt valutakrig, når tradisjonell rentepolitikk er oppbrukt. Da brukes valutakanalen selv om det er et nullsumspill og unnskyldningen er importert inflasjon. Konsekvenser er større volatilitet og usikkerhet, som kan hemme global handel, sier Chen.

 

Erica Blomgren: - Pengepolitikken vil fortsette å drive kronen ettersom spekulative investorer vedder på hva Norges Bank gjør. Utviklingen i oljeprisen vil også være avgjørende for kronen ettersom den påvirker de økonomiske utsiktene og har innflytelse på markedets renteforventninger, sier Blomgren.

Hun tror kronen på kort sikt vil svekkes på grunn av lav oljepris og fortsatte pengepolitiske lempelser.

- På lengre sikt er utsiktene for kronen positive, basert på en oppgang i oljeprisene og en mer nøytral pengepolitisk holdning mot slutten av året, sier Blomgren.

Hun tror Norges Bank gjennomfører det planlagte rentekuttet i mai eller juni, men lar være å senke renten ytterligere. Samtidig vil euroen være under press, noe som vil styrke kronen mot den felleseuropeiske valutaen.

- Samtidig er den en grense for hvor raskt kronen kan styrkes siden Norges Bank fremdeles mener at en svak, men ikke nødvendigvis svakere, krone er viktig, sier Blomgren.

Hun tror derimot at dollaren vil stykres ytterligere slik at kronen på ny havner på det svakeste nivået på 13 år.

Les også:

- Det kan umulig være et sjokkerende anslag

- Det er en ekstrembevegelse

Slik kan husholdningene redde Norges økonomi  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.