– Vi har nylig mottatt kjennelsen og jobber med å sette oss inn i virksomheten. Vi jobber med å få en oversikt over situasjonen og avklare hvilke muligheter vi har videre, sier bostyrer Ellen Schult Ulriksen i Agrinos konkursbo.

Fredag ble det klart at det norske selskapet – som tilbyr tilsetningsstoffer som gjør mineralgjødsel mer effektivt – er slått konkurs.

Finansavisen omtalte konkursen først.

Mest gjeld til aksjonærer

Ulriksen forteller at den samlede gjelden er opplyst til å være 198 millioner kroner.

– Men etter det vi forstår er dette primært aksjonærlån. Altså skal det ikke være snakk om særlig ekstern gjeld.

Agrinos har ingen operasjonell drift i det norske selskapet, og driften foregår i de utenlandske datterselskapene. Boet jobber derfor med å få oversikt over situasjonen i datterselskapene.

– En viktig oppgave er å avklare hvordan vi skal få realisert selskapets verdier på best mulig måte.

Siden 2009 har Agrinos gått med snaut 1,7 milliarder i underskudd, viser regnskapene til selskapet. Regnskapet for 2019 har imidlertid ikke blitt offentliggjort.

Bergesen-familien med smell

Selskapets største norske eier er Bergesen-familiens Havfonn as, som eier 18,2 prosent av aksjene. I 2018 ble Havfonns investering i Agrinos nedskrevet med 133 millioner kroner, og ifølge Finansavisen skjøt Havfonn, sammen med Agrinos' største eier Manor Investment, inn 26 millioner i frisk kapital, og konverterte 182 millioner i gjeld til selskapet i fjor.

– Dette har vært et langt og tungt engasjement finansielt, men sånn er det av og til når man driver investeringer, sa Bergesen til avisen.

Havfonns representant i styret til Agrinos, Nicolai Nordstrand, forteller at det er leit at man ikke har greid å få selskapet lønnsom, men tar konkursen med fatning.

– Den kommer ikke helt uventet. Selskapets inntekter har ikke dekket kostnadene og kapitalbehovet over tid, og på et eller annet tidspunkt må man sette stopp hvis ikke selskapet kan finansiere seg selv. Det er leit, men slik er det.

– Havfonn har gjennom årene bidratt med en god del penger til selskapet. Er det bittert at disse nå er borte?

– Man må tørre å satse hvis vi skal utvikle verden i en bedre retning. Landbruk og matproduksjon må bli mer bærekraftig og landbruksindustrien er samstemt i at biologiske produkter som Agrinos leverer er en viktig del av løsningen. Men det koster å utvikle ny teknologi og kommersialisere denne. Selskapet var helt klart på riktig vei, men med fortsatt umodne markeder for produktene og effektene av Covid-19 ble det for usikkert og kapitalkrevende å ta dette videre for eksisterende eiere, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.