Boligprisene har allerede steget fire prosent i løpet av årets tre første måneder, på linje med NBBLs prognose for hele 2019.

«Det er imidlertid normalt at mesteparten av prisveksten blir tatt ut tidlig på året.», skriver Norske Bolibyggelag (NBBL) i en fersk utgave av sin kvartalsvise boligmarkedsrapport.

NBBLs vurdering av utsiktene i boligmarkedet er fundamentalt sett uendret fra forrige rapport i desember.

«Prognosen tilsier en moderat prisvekst gjennom 2019 og at årets prisoppgang derfor i stor grad allerede er hentet ut.», skriver NBBL

Fire grunner til prisbrems

Følgende fire faktorer gir ifølge NBBL beskjeden prisvekst ut året:

  • Høy boligbygging. Det er mange boliger til salgs i dag. Samtidig er det mange boliger som er under bygging og snart ferdigstilles. Tilbudssiden forblir dermed høy ut året.
  • Avtagende befolkningsvekst. Befolkningsveksten har i løpet av få år blitt halvert. Boligbyggingen klarte tidligere ikke å holde tritt med befolkningsveksten. Men i dag bygger vi om lag 1:1 med befolkningsveksten.
  • Stigende rente. Norske husholdninger har doblet gjeldsgraden siden begynnelsen av 2000-tallet. Det ventes 1–2 renteøkninger i løpet av året. Den høye gjelden gjør norske husholdninger sårbare og renteøkninger «biter» hardere enn før.
  • Boliglånsforskriften. Boliglånsforskriften, med krav om blant annet 15 prosent egenkapital og maks belåning på 5 ganger inntekt på boliglån, begrenser låneetterspørselen og demper boligprisveksten.

- Ønsket situasjon

Sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes, påpeker imidlertid at noen forhold fortsatt peker i retning av fortsatt prisvekst.

- God utvikling i norsk økonomi med høy sysselsetting og stigende reallønnsvekst fungerer som en motvekt til disse fire faktorene. Det gir en ønsket situasjon i boligmarkedet, med høy boligbygging og dempet prisvekst. Vi forventer altså at denne utviklingen fortsetter ut 2019, sier Bjerknes.

NBBL har i tidligere rapporter pekt på at de siste 10 årene med kraftig boligprisvekst har vært ekstraordinære og drevet av fallende rentenivå og en spesielt god utvikling blant annet som følge av innfasingen av oljepenger i norsk økonomi.

«Disse effektene antas å snu eller avta de kommende årene. Da vil også boligprisveksten bli mer moderat på lang sikt. Vi mener allerede å ha sett et trendbrudd de siste to årene.», skriver NBBL.

«Boligprisene vil fortsatt kunne svinge, ofte med konjunkturene, men med en lavere trendvekst enn før.», legges det til. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.