Eli Sævareid (59) har sammen med mannen Sigurd Steen Aase (64) bygd opp landets største private barnehagekjede, Trygge Barnehager.

Til tross for barnehagesuksessen, viser årsregnskapet til Sævareids heleide konsern Vanadis Holding for 2016 et resultat før skatt på minus 241 millioner kroner.

- Crudecorpe bidrar til størsteparten av tapet. Det er ingen som ønsker å tape penger, men slik er dessverre situasjonen for dem som har gått inn i oljerelatert virksomhet, sier Sævareid.

Stort tap på oljeprosjekt

Tapet skyldes at hun gjennom sitt heleide datterselskap Vanadis eier 50 prosent av investeringsselskapet Vista Holding, som kontrollerer oljetapsprosjektet Crudecorp. Tross tapet hadde Vanadis Holding en egenkapital på solide 453 millioner kroner ved inngangen til 2017.

Lastet med barnehagepenger, investerte Sævareid og Steen Aase i 2010 tungt i det California-baserte oljeselskapet, som det ikke står spesielt bra til med.

En oljepris som begynte å rase, gjorde at Crudecorp var en skygge av seg selv høsten 2015. Ambisjoner om over 2000 fat i dagsproduksjon var gitt opp. Dampinjeksjon var ikke lenger lønnsomt, og produksjonen falt raskt mot et par hundre fat om dagen.

Salgsgevinst fra barnehager

Det ferske regnskapet fra investeringsselskapet Vista Holding viser at det har gjort ytterligere tapsavsetninger knyttet til en fordring på 834 millioner kroner mot oljeselskapet.

Tapsavsetningen er på 548,9 millioner kroner i 2016-regnskapet, i tillegg til en tapsavsetning på 200 millioner kroner året før. Det bidrar til 604 millioner kroner i tap i Vista Holding i fjor.

Egenkapitalen er likevel fortsatt på 732 millioner kroner, takket være en solid salgsgevinst knyttet til barnehageimperiet Trygge Barnehager i 2015.

- Konsernet eier Vanadis velferd som blir viktig fremover. Selskapet handler om å tilby service og omsorg til folk som har behov for det i privat regi, sier Sævareid.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Østerriksk julerødvin til 140 kroner
Meinklang har laget en strålende og julematvennlig rødvin i 2016
00:55
Publisert: