Hvitvaskingsskandalen som har fulgt Danske Bank i halvannet år kan snart gå inn i en avgjørende fase. Saken handler om mulig hvitvasking av inntil 2000 milliarder kroner fra Russland og andre østblokkland via bankens filial i Estland – og er den klart største som har rammet en nordisk eller europeisk bank.

Det mest alvorlige som venter er at banken etterforskes av amerikanske myndigheter, og det har tidligere ført til bøter for milliardbeløp i dollar i lignende saker mot andre internasjonale banker.