«Tar kritikken svært alvorlig»

Konsernsjef Kjerstin Braathen vedgår at DNB har en jobb å gjøre etter at banken får refs for antihvitvaskingsarbeidet.

Publisert: Oppdatert:

Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB får kraftig kritikk for måten banken har jobbet mot hvitvasking.
Konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB får kraftig kritikk for måten banken har jobbet mot hvitvasking. (Foto: Elin Høyland)