Lokalbanken fra Mysen på Østlandet lever etter mottoet «Vårt fremste mål er kvalitet: Vi skal være den beste banken, med de mest fornøyde kundene.»

Finanstilsynet er imidlertid lite fornøyd med det arbeidet Eidsberg Sparebank har lagt ned for å forhindre at banken kan bli misbrukt av folk med lite ærlige hensikter. Ifølge Tilsynet har bankens systemer for å forhindre hvitvasking og terrorfinansieringer mangler, og et overtredelsesgebyr ble sendt i posten på mandag. Der skriver direktør for bank- og forsikringstilsyn, Ann Viljugrein, under på at:

«Det er Finanstilsynets vurdering at de avdekkede overtredelser er av en slik art og omfang at det skal ilegges overtredelsesgebyr. Sett hen til overtredelsenes alvorlighet, graden av skyld, oppnådde fordeler og økonomisk evne, utmåles overtredelsesgebyret til kroner 5.300.000.»

Grove og alvorlige feil

Eidsberg Sparebank har en beskjeden utlånsportefølje, og rapporterte i sommer samlede utlån på litt under seks milliarder kroner. Da hadde banken 48 ansatte, som er en klar økning fra da Finanstilsynet kom på besøk i mars 2021. Den gangen hadde banken kun 40 ansatte, og oppgavefordelingen dem i mellom var noe av det Finanstilsynet grep tak i.

I rapporten står det anti-hvivaskingsarbeidet (AHV):

«I foreløpig rapport pekte Finanstilsynet på at fraværet av tilstrekkelige instrukser og styringsdokumenter skapte uklarhet om ansvar og oppgaver i banken. Særlig var dette gjeldende for bankens kunderådgivere, teamleder kundesenter, avdelingsledere og AHV-medarbeidere.»

Finanstilsynet påpeker videre at gode systemer og rutiner er en forutsetning for å etterleve loven om hvitvasking, men skriver videre at «bankens rutiner var mangelfulle, lite operasjonelle, og i liten grad gjenspeilet risikoene som er påpekt i foretakets risikovurdering».

Og manglene har ikke vært små, ifølge Finanstilsynet:

«Hvitvaskingsregelverket skal bidra til at rapporteringspliktige forebygger og avdekker hvitvasking og terrorfinansiering. Finanstilsynet anser overtredelsene av loven som både grove og alvorlige,» skriver Finanstilsynet.

Legger seg paddeflat

Banken fikk varsel om gebyret i november i fjor, og svarte en måned senere at de påviste lovbruddene var «mindre grove enn foreløpig tilsynsrapport legger til grunn». Administrerende banksjef Glenn Haglund har imidlertid ingen problemer med å erkjenne at det må gjøres en jobb:

– Vi må bare erkjenne at vi, som andre banker Finanstilsynet følger opp, har vært alt for dårlige på dette arbeidet tidligere. På tilsynstidspunktet og bakover i tid, viet ikke banken nok ressurser til å etterleve regelverket, sier sjefen i Eidsberg Sparebank.

Han viser til at tilsynet ble satt i gang for halvannet år siden i mars 2021. Siden den gang har banken satt i gang flere tiltak, ifølge Haglund, som kom til sjefsjobben i lokalbanken for snart tre år siden. Da kom han fra First Fondene og Swedbank.

– Vi har de to siste årene ansatt 17 personer som skal jobbe med risikohåndtering, etterlevelse av regelverk og anti-hvitvasking, og vi tar Finanstilsynets rapport på største alvor. Vi noterer oss at Tilsynet anerkjenner de tiltakene og rettingene vi har gjort etter tilsynstidspunktet, sier Haglund.

Haglund sier banken ikke en gang har vurdert å klage på konklusjonene i tilsynsrapporten, og viser at det ikke er vits så lenge rapportens utgangspunkt er situasjonen i banken i 2012 til 2018.

– Norske banker, med DNB i spissen, må bare jobbe hardere på dette området. Vi kan ikke gjøre annet enn å rette opp i våre systemer, sier Haglund.

DNBs bot i mai i fjor for dårlig anti-hvitvaskingsarbeid var på 400 millioner kroner, og fortsatt betaler storbanken dagsbøter på 50.000 kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.