Wisting-feltet i Barentshavet er en av de mest omstridte utbyggingene på norsk sokkel noensinne, og lå an til å skape sterk, politisk strid inn i vintermånedene. Men den kampen er nå avlyst – eller i alle fall utsatt.

Torsdag morgen opplyser Equinor at oljeselskapet og de andre eierne på feltet har bestemt å utsette investeringsbeslutningen, som var planlagt i desember, med opptil fire år.

Det skyldes hovedsakelig økte kostnader på grunn av inflasjon og stram kapasitet i leverandørindustrien, som har presset investeringsestimatet opp fra 60–75 milliarder kroner tidligere, til hele 104 milliarder kroner.

Men Equinor nevner også «usikkerhet rundt rammebetingelsene». Les: Usikkerheten som er skapt etter at regjeringen foreslo å stramme inn den såkalte oljeskattepakken. Den gir gunstige betingelser for prosjekter som leveres til myndighetene innen slutten av 2022 og godkjennes i 2023 – noe som nå ikke blir tilfelle for Wisting.

Equinors konserndirektør for prosjekter, boring og anskaffelser, Geir Tungesvik, sier til DN at det er markedssituasjonen som er hovedårsaken, og at den fort kan bli enda verre.

– Det er kommet en kraftig kostnadsøkning på slutten, og det ligger fortsatt en betydelig risiko for ytterligere økninger. Vi mener det er bedre for Wisting å sette det i et mer kontrollert marked for å få det lønnsomhetsnivået vi ønsker.

Geir Tungesvik i Equinor
Geir Tungesvik i Equinor (Foto: Carina Johansen)

Som tidligere ønsker ikke selskapet å si noe om balanseprisen for prosjektet, altså oljeprisen som trengs for at det skal gå i null, gitt visse avkastningskrav. Men Tungesvik understreker at prosjektet fortsatt hadde en positiv nåverdi.

Svarer det til avkastningsforventningene Equinor har?

– Hovedpoenget vårt er at vi ønsker å heller sette det i et stabilt marked enn å ta en risiko for ytterligere økte kostnader og tidsforskyvning, basert på stramheten i markedet. Vi får det lønnsomt nå, men vi er mer bekymret for utviklingen videre.

Omdiskutert

Rettighetshaverne i Wisting-prosjektet er operatør Equinor og Aker BP, med en eierandel på 35 prosent hver, mens statlige Petoro og Inpex eier henholdsvis 20 og ti prosent hver.

Wisting-feltet i Barentshavet er et av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel – og det mest omdiskuterte. Miljøvernorganisasjoner og politiske partier som Venstre, SV og Rødt har alle manet til kamp mot utbyggingen.

Utsettelsen kommer kun dager etter at Miljødirektoratet kom med ny kritikk av Equinor og oljeselskapets arbeid med konsekvensutredningen.

Etter Equinors første fremleggelse tidligere i år, mente miljødirektør Ellen Hambro at utredningsplikten ganske enkelt ikke var oppfylt. Equinor leverte i oktober en tilleggsutredning, som tok opp noen av temaene Miljødirektoratets kritikk gikk på, som teknologien som skal brukes og planene for oljevernberedskap. Men heller ikke denne var god nok, var direktoratets dom.

I en ny høringsuttalelse sendt til Equinor på mandag, sier fagetaten, som kun er høringsinstans i utbyggingssaker i petroleumsindustrien, at det fortsatt ikke er et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag på plass for å ta en beslutning om utbyggingen.

– Prosjektet er umodent fordi det er for mange ting som fremdeles er uavklart og på planstadiet, sa miljødirektør Ellen Hambro til DN.

Det avviser Equinor torsdag.

– Vi har et modent prosjekt, og vi var klare til å levere en plan for utvikling og drift. Det er markedskreftene som har spilt inn, sier Tungesvik.

– Stor tro på Wisting

Wisting ligger omtrent 300 kilometer fra land, og kan bli både Norges og verdens nordligste offshore oljeutbygging dersom prosjektet blir vedtatt. Den er en av de største, gjenværende utbyggingene på norsk sokkel, med cirka 500 millioner fat utvinnbar olje.

Feltet er også blitt et symbol på den gunstige oljeskattepakken som ble vedtatt av Stortinget våren 2020 for å stimulere til aktivitet i bransjen gjennom pandemien.

Wisting var et av prosjektene Equinor da advarte om at kunne bli lagt på hyllen hvis ikke det ble gjort noe med rammevilkårene på forsommeren 2020. Siden har oljeprisutsiktene bedret seg betraktelig, men med økte kostnader og «usikkerhet rundt rammevilkår», valgte altså Equinor å utsette prosjektet.

Men selskapet avviser at prosjektet er skrinlagt for godt, slik for eksempel analytiker John Olaisen mistenker, og flere opposisjonspolitikere og miljøorganisasjoner håper.

– Nei, absolutt ikke. Vi følger markedsutviklingen fortløpende, og hvis det stabiliserer seg tidligere, vil vi ta det til etterretning. Vi har stor tro på Wisting, sier Tungesvik.

Blant annet skal selskapet lete etter mer olje og gass i området, som kan få opp lønnsomheten.

– Vi kommer til å jobbe aktivt for å forbedre det ytterligere, sier Tungesvik.

– Vi har erfaring med at når vi får bruke litt mer tid, og bruke de kreftene for å se om det kommer opp nye ting, så har vi forbedret prosjekter. Så det har vi litt tradisjon for å få til, og det håper vi å få til med Wisting også.

Tungesvik sier at han ikke kjenner til at utsettelsen av Wisting vil føre til noen nedskrivninger. Ellers går Equinors andre prosjekter på norsk sokkel i henhold til plan, selv om markedseffektene selskapet nevner naturligvis treffer bredt.

– Det kommer også økte kostnader her, men den gjenværende risikoen på dem er mye mindre enn på et «standalone»-prosjekt som Wisting, sier Tungesvik.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.