BDO har ikke hatt gode nok anti-hvitvaskingsrutiner eller vurdert mulige risikokunder godt nok, slår Finanstilsynet fast i en fersk tilsynsrapport, der revisjonsselskapet også får kritikk på flere andre punkter.

Selv om revisjonsselskapet har iverksatt tiltak, risikerer det nå bot, ifølge rapporten, der tilsynet viser til «brudd på lovkrav» og «alvorlige svakheter» i revisjonen.

«Alvorlige svakheter»

Finanstilsynet trekker i rapporten frem BDOs anti-hvitvaskingsrutiner, som ifølge tilsynet ikke har vært gode nok.

Blant annet har selskapet ikke gjort nok for å forstå den reelle eier- og kontrollstrukturen hos kundene, eller dokumentere selskapsstrukturen bak kundene.

«Den fremlagte rutinen oppfyller dermed ikke hvitvaskingslovens krav til rutiner», skriver Finanstilsynet i tilsynsrapporten.

Selv om BDO har begynt å sende kundene et spørreskjema for å hente mer informasjon, understreker tilsynet at BDO har plikt til å gjøre egne tiltak for å bekrefte kundeopplysninger.

16 høyrisikokunder

I tillegg får revisjonsselskapet kritikk for manglende risikovurdering av kundene. Revisjonsselskaper skal ifølge hvitvaskingsloven ha egne rutiner for å kunne avdekke og kartlegge virksomheter som kan være i risikosonen for hvitvasking.

BDO har klassifisert kun 16 av sine kunder som høyrisiko-kunder, 20.700 kunder som lavrisiko-kunder og omtrent 22.500 som normalrisikokunder.

Finanstilsynet mener at BDOs terskel for å klassifisere en kunde som lavrisiko er altfor lav, ettersom 3700 av kundene driver innenfor sektorene eiendomsutvikling, bygg og anlegg og olje og gass, tre sektorer som er klassifisert som høyrisiko.

BDO får også kritikk for manglende internkontroll for antihvitvaskingsarbeidet.

Finanstilsynet har også sett nærmere på noen av BDOs konkrete kunder, og gir selskapet kritikk blant annet for manglende kontroll med utlånsprosessen i en sparebank, og at revisor i for stor grad baserer seg på bankens egne vurderinger – uten å gjøre egne undersøkelser. BDO får også kritikk for manglende skriftlig dokumentasjon på revisjonen i banken, og mener revisor burde sendt såkalte «nummererte brev» om flere forhold i banken til styret.

BDO har ifølge rapporten styrket oppfølgingen av dette bankoppdraget i 2019, men tilsynet ber om at det gjøres mer omfattende internkontroll sommeren og høsten 2020 innen revisjonen av bankkunder.

Utarbeidet nye tiltak

Steinar Andersen, partner i BDO, forteller at de har rettet opp.

– Vi tar dette på alvor. Vi setter pris på de grundige vurderingene Finanstilsynet har gjort og har allerede iverksatt tiltak som retter opp i forholdene de påpeker knyttet til hvitvaskingsloven, skriver Andersen i en epost.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.