Den 24. mars trådte Marianne Hansen ut av styret i Finanstilsynet. DN har fått innsyn i et brev sendt til styreleder Finn Arnesen og ekspedisjonssjef Øystein Grevbo-Schønberg to dager før fratredelsen, der Hansen redegjør for beslutningen.

«Årsaken er at jeg ikke har tillit til styreleder», innleder Hansen.

I brevet har Hansen satt opp fire bolker med kritikk av styrelederen, som samlet dannet grunnlaget for ønsket om å fratre.