Storstilt skogsplanting i Øst-Afrika har endt opp som et realt mareritt for aksjonærene i Green Resources. Et kobbel av kjente investorer, deriblant Kjell Inge Røkke, Erik Bøhler, Tom Vidar Rygh og Edvin Austbø har sammen med gründer Mads Asprem investert til sammen tre milliarder kroner i skogbruksselskapet.

Aksjekursen har siden 2011 falt fra 54 kroner til under 10 øre og det meste av investorenes penger er dermed tapt. Denne uken leverte selskapet sitt resultat for regnskapsåret 2018 som ble avsluttet ved utgangen av juni.

Året endte med et underskudd før skatt på 57,4 millioner dollar, tilsvarende drøyt 490 millioner kroner med dagens valutakurs.

– Året har vært preget av restrukturering og refinansiering, skriver styret i sin årsberetning.

Året startet med en intens jakt på friske penger og en ny industriell investor. En mulig sammenslåing med et annet selskap ble lenge diskutert, men utviklingsbankene ønsket ikke å konvertere gjeld til aksjer, og dermed strandet samtalene.

Store nedskrivninger

I sommer tok utviklingsbankene, med norske Norfund i spissen, over kontrollen i selskapet ved å utøve kjøpsretter (warrants) for 147 millioner aksjer. Dette ga Norfund en eierandel på nær 51 prosent i Green Resources, mens eksisterende aksjonærer, deriblant gründer Mads Asprem, ble betydelig utvannet.

Det kraftige resultatfallet i 2018 skyldes i hovedsak at verdien av skogsplantasjene til Green Resources er nedskrevet med 18,8 millioner dollar. I tillegg er verdien av utplantede områder nedskrevet med drøyt 17,7 millioner dollar.

Administrerende direktør Erik Knive opplyser til DN at han fratrådte stillingen i november på grunn av sykdom, og henviser til fungerende daglig leder Jarl Kosberg. Da DN ringte Kosberg var han opptatt i møter i Tanzania. Styreleder Frode Alhaug besvarte ikke DNs henvendelser tirsdag.

Lider av pengemangel

I sin årsberetning legger ikke styret i Green Resources skjul på at selskapets svært anstrengte økonomi har gjort det vanskelig å holde driften i gang.

– Mangel på arbeidskapital har alvorlig rammet gruppens evne til å kjøpe råmaterialer til fabrikkene og gjøre nødvendige investeringer, skriver styret i sin årsberetning.

Dette har igjen gjort det vanskelig å opprettholde produksjonen på ønskede nivåer. Konsekvensen er blant annet at selskapets inntekter falt med over ti prosent sammenlignet med 2017.

Skogsgründer Mads Asprem har tidligere forklart krisen i Green Resources med at selskapet plantet for mye skog, for raskt, og med dyr finansiering. Siden det tar tid før skogen kan høstes druknet skogbruksselskapet i gjeld før inntektene begynte å rulle inn.

Det siste året har Green Resources stoppet all nyplanting, og kun erstattet noe av skogen som er tatt ut. Heller ikke i kommende år vil det plantes særlig med skog.

Trenger frisk kapital

Til tross for nedbemanning, effektivisering og reforhandlede lånebetingelser er det allerede klart at Green Resources trenger tilførsel av ny kapital for å overleve frem til neste årsrapport skal fremlegges.

– Selskapet ventes å ha en negativ kontantstrøm i regnskapsåret 2018/2019 og vil trenge betydelig ny kapital for å dekke tapet, skriver styret i årsberetningen.

Styret evaluerer nå sammen med utviklingsbankene ulike alternativer for hvordan ny finansiering kan skaffes til veie.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Kjetil Wiedswang om brexit: Sannsynlig at de utsetter utsettelsen
DNs Kjetil Wiedswang og tidligere Høyreleder Jan Petersen om kveldens avstemning i parlamentet.
04:48
Publisert: