Tirsdag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) ferske tall for Norges handelsbalanse i oktober.

Tallene viste at handelsoverskuddet forrige måned endte på 82 milliarder kroner. Det er 2,8 prosent svakere enn i fjor, og nesten 33 prosent mindre enn i september i år.

De ferske tallene viser at Norge eksporterte varer for 173,2 milliarder kroner i oktober, en nedgang på mer enn 20 prosent fra september. I historisk sammenheng er eksporten fortsatt høy. SSB peker på både olje, gass, og fastlandseksport som årsak til dette, selv om de svinger en del mot tidligere perioder.

Importen av varer endte på 91,2 milliarder kroner i oktober, som er over 25 prosent høyere enn til samme tid i fjor.

– I løpet av det siste året har den norske kronen svekket seg betydelig mot viktige utenlandske valutaer. Dette har betydelig innvirkning på handelstallene, sier seksjonssjef Therese Vestre i SSB.

Lavere eksport av naturgass

Det ble eksporter olje til en verdi av 47,2 milliarder kroner i oktober. Dette er en oppgang på 42,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Grunnen til prisveksten kommer blant annet av at råoljen hovedsakelig handles i amerikanske dollar, og svekkelsen av kronen i oktober har hatt en positiv innvirkning på oljeprisen målt i norske kroner, sier Vestre.

Det ble ført ut 48,3 millioner fat råolje i løpet av oktober, omkring tilsvarende mengde som i fjor.

Eksportverdien av naturgass falt til om lag 65 milliarder kroner i oktober, det er over 40 prosent lavere enn i september.

– Nedgangen skyldes en kraftig prisnedgang i oktober. Prisen på den nederlandske gassbørsen TTF har falt gjennom hele oktober. Prisnedgangen forklares hovedsakelig av at gasslagrene er fylt opp samt mildt vær i løpet av oktober, sier Vestre.

Det ble eksportert til sammen 10,1 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform i oktober, en nedgang på 3,6 prosent fra samme måned i fjor. Naturgass gjort flytende utgjør 3,4 milliarder kroner av naturgasseksporten.

Nok en rekord for fiskeeksporten

I e ferske tallene fra SSB kommer det frem at fastlandseksporten endte på 59,1 milliarder kroner. Eksporten er på samme nivå som forrige måned, men over 15 prosent høyere sammenlignet med samme periode i fjor.

Raffinerte petroleumsprodukter, som bensin og diesel, hadde en eksportverdiøkning på 25 prosent fra samme periode i fjor, og endte i oktober med en verdi på 7,1 milliarder kroner.

Verdien av fiskeeksporten endte med ny rekord i en enkeltmåned. Norge eksporterte fisk til en verdi av hele 14,7 milliarder kroner. Det er 25,6 prosent høyere enn i oktober i fjor.

Utførselen av fersk hel laks beløp seg til 7,5 milliarder kroner i oktober og utgjør omkring halvparten av den totale fiskeeksporten. En stor andel av oppgangen skyldes høye laksepriser. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks endte på 71 kroner per kilo i oktober, mot 57 kroner per kilo i oktober i fjor, ifølge SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.