– Jeg tar Finanstilsynets konklusjon til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer til saken, skriver Bengt A. Rem i en sms til DN.

Det har ikke lykkes DN å få noen kommentar fra Mads H. Syversen.

Finanstilsynet satte i gang undersøkelser etter at DN i fjor sommer fortalte hvordan de to meglertoppene i Arctic Securities hadde tatt private gevinster på aksjer som de solgte til en av meglerhusets største kunder, det havarerte eiendomskonsernet Mosking.

Solgte aksjer

Samtidig som Arctic skaffet lån og finansiering for 2,4 milliarder kroner til Mosking, som etter hvert slet med å betjene gjeld, solgte Syversen og Rem private aksjer med gevinst til selskapet.

Finanstilsynet ba Syversen, Rem og Arctic Securities redegjøre for egne investeringer, transaksjoner, låneavtaler og eventuelle bindinger til Mosking-systemet og de to tidligere eierne av Mosking. Nå har tilsynet avsluttet saken.

Bengt A. Rem.
Bengt A. Rem. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

DN har ikke fått innsyn i redegjørelsene Syversen, Rem og Arctic har gitt til Finanstilsynet eller de vurderinger tilsynet har gjort.

På spørsmål om hvordan Finanstilsynet har vurdert Syversen og Rems private transaksjoner med Arctic-kunden opp mot regler om eventuell interessekonflikt, svarer seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet følgende:

Avsluttet

– Saken som du refererer til er avsluttet. Finanstilsynet har ikke funnet grunnlag for en videre oppfølging av saken, slik den nå ligger. Finanstilsynet ønsker heller ikke kommentere hvilke vurderinger som er gjort herfra knyttet til sakens ulike sider, skriver Holen i en epost til DN.

«Finanstilsynet har i brev av 29. november 2017 meddelt at saken er avsluttet uten at det er rettet noen form for kritikk eller andre reaksjoner mot Arctic eller noen av de involverte personene. Vi tar Finanstilsynets konklusjon til etterretning og har ingen ytterligere kommentarer til saken», skriver styreleder i Arctic Securities, Inge K. Hansen, i en pressemelding.

Syversen er administrerende direktør i Arctic Securities. Rem var tidligere i toppledelsen i Arctic, men er i dag konsernsjef i Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos.(Vilkår)