Mens det stormer som verst rundt selskapet, sendte Oceanteam ut børsmelding om årsresultatet for 2017 lørdag. Dette skjer til tross for at selskapet har vært uten revisor i tre måneder.

– Under svært utfordrende forhold leverer selskapet sterke tall, som er i tråd med markedets forventninger, skriver toppleder Haico Halbesma i en kommentar i børsmeldingen.

Tidligere i uken ble det kjent at Bergen tingrett igangsetter granskning i offshoreselskapet. Sands-advokat Nicolai Skridshol er oppnevnt som gransker.

Sands-advokat Nicolai Skridshol er oppnevnt som gransker.
Sands-advokat Nicolai Skridshol er oppnevnt som gransker. (Foto: Kjersti Binh Hegna)

Han skal gå igjennom alle nærstående transaksjoner de siste fem årene mellom selskapet og de to hovedaksjonærene, far og sønn Hessel og Haico Halbesma, samt styrets medlemmer i perioden. Skridshol skal også gå igjennom all godtgjørelse til styret og konsernsjefen, samt deres reiser som er dekket av selskapet.

Ifølge kjennelsen har advokat Skridshol stilt krav om at det stilles sikkerhet for granskningskostnadene, og har foreslått tre millioner kroner. Det fant tingrettsdommeren passende, og ga selskapet frist til fredag med å betale inn. Pengene ble ikke betalt inn innen fristen.

Strid og store problemer

Det har i lang tid vært strid og store problemer i selskapet. De to siste finansdirektørene har fått sparken, mens revisor fratrådte i november etter flere års forsøk på å finne ut av selskapets transaksjoner med styreleder Hessel Halbesma og hans sønn og konsernsjef Haico Halbesma. DN har tidligere skrevet at far og sønn i 2016 tok ut 23 millioner kroner i honorarer uten at dette var formelt forankret i selskapet.

Tallene som fremkommer i regnskapet som er sendt Oslo Børs blir altså lagt frem uten revisor, og ser slik ut:

Selskapet fikk inntekter på 31,8 millioner dollar i 2017, mot 51,9 millioner dollar året før. Nettoresultatet havnet på 11,7 millioner dollar mot minus 23,3 millioner i 2016.

Samtidig leverer Oceanteam et høyst negativt andre halvår og selskapet har – uten revisor – endret en rekke grunnleggende regnskapsmetoder i det siste årsregnskapet, blant annet verdsettelsesmetoden, som i seg selv gir en positiv effekt på 13,9 millioner dollar.

«Fabler og falske anklager»

Halbesma skriver i børsmeldingen at han er glad for at Oceanteam-gruppen har vært i stand til å videreutvikle operasjonene sine og vunnet flere store kontrakter det siste året.

– 2017 var i særdeleshet en berg-og-dal-bane-tur sett fra mange perspektiver. Dessverre har det vi presterer i markedet og nye aktiviteter blitt overskygget av negativ publisitet skapt av noen minoritetsaksjonærer, tidligere ledelse og tidligere rådgivere, skriver Haico Halbesma.

Han skriver videre i børsmeldingen at de har bestemt seg for å ikke kommentere «de mange fablene og falske anklagene» ennå.(Vilkår)

Slik får de til å eie hytte sammen
De deler en gammel og ærverdig slektshytte med 37 sengeplasser. Kusiner, tremenninger og firmenninger om fordelene og utfordringene med å eie sammen.
01:49
Publisert: