Det er nyhetsbyrået Bloomberg News som onsdag kveld melder at en gruppe obligasjonseiere i det kriserammede selskapet Seadrill har ansatt advokatene Stroock & Stroock & Lavan LLP for å kjempe mot den fremlagte restruktureringsplanen. Obligasjonseierne opplever at de blir sittende igjen med en urettferdig liten andel av selskapet. Nyhetsbyrået har fått informasjonen fra kilder som har kjennskap til saken, men som ikke ønsker å stå frem med fullt navn.

Seadrill la for en drøy uke siden en plan for restrukturering av selskapet, som lenge har vært på vei mot konkurs. Oljeprisfallet er blitt en tung bør for selskapet. Omstruktureringsplanen ble inngått med støtte fra rundt 40 prosent av obligasjonseierne. Nå er altså en annen gruppe misfornøyd med planen.

På jakt etter obligasjoner

Målet til obligasjonseierne som har engasjert advokatene, er ifølge Bloomberg å organisere eierne av minst en tredjedel av Seadrills 2,3 milliarder dollars usikrede obligasjonslån. Det vil gi gruppen stemmer til å hindre redningsplanen. En av kildene forteller at gruppen er i nærheten av å sikre seg en slik andel av gjelden i Seadrill.

Etter amerikansk konkurslov er det vanskeligere å få godkjent en restruktureringsplan om en gruppe av kreditorer stemmer mot den. Seadrill har søkt om konkursbeskyttelse under amerikansk lovgivning – såkalt Chapter 11.

Hverken representanter for Seadrill eller Stroock ønsket å kommentere saken til Bloomberg.

Endelig restrukturering

Det ble for første gang meldt om restrukturering av Seadrill i februar 2016. I andrekvartalsrapporten skrev Seadrill at de trolig ville gjennomføre en konkursbeskyttelsesprosess innen eller på 12. september. Om kreditorene støttet planen ville Seadrills usikrede obligasjoner og andre fordringer på til sammen 2,3 milliarder dollar bli omgjort til rundt 15 prosent av den nye egenkapitalen, og aksjonærene vil motta rundt 2 prosent.

Avtalen medfører at det John Fredriksen-eide oljeboringsselskapet blir tilført 1,06 milliarder dollar, snaut ti milliarder kroner, i ny kapital. Av dette er 860 millioner dollar aksjonærlån, mens 200 millioner dollar er egenkapital. Nå gjenstår det å se om obligasjonseiernes advokater klarer å hindre Fredriksens plan.

Seadrill har omtrent ni milliarder dollar i gjeld og rundt tre milliarder i andre forpliktelser som en følge av ekspansiv vekst gjennom oljeoppturen. Selskapets viktigste eiendel er riggflåten som har langt lavere verdi nå enn under oljeboomen. Gjennom historien har Seadrill betalt ut nær åtte milliarder dollar i utbytte.(Vilkår)

– Aksjonærene vil bli sittende igjen med nesten ingenting
- Med mindre vi får noe kluss på oppløpssiden så betyr dette at vi kommer til å få en løsning. DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer redningsplanen til Norske Skog
02:11
Publisert: