Det norske Finanstilsynet kontrollerer norske banker i alle størrelser. Typisk må bankene klare å vise at de ikke tar for stor risiko når de låner bort penger, at de har gode kontrollrutiner og at de følger regnskaps- og hvitvaskingsregler.

De siste årene har tilsynet gitt millionbøter både til både større og mindre banker. Bare for brudd på hvitvaskingsreglene har Finanstilsynet varslet en bot på 400 millioner kroner til Norges største bank DNB, mens lokalbankene Hønefoss