Staten har innvilget kontantstøtte på 361 millioner kroner i koronastøtte til norske bedrifter bare for mars måned. Bedriftene må ha hatt minst 20 prosent omsetningssvikt sammenlignet med mars i fjor.

Ordningen er utformet slik at de med størst omsetningssvikt fra i fjor får høyest dekning av de faste kostnadene. Dermed kan tilfeldige variasjoner i omsetning fra måned til måned gi store utslag i beregningen i de nye støttepakkene.

Av de over 10.000