I Finnmark var økningen på hele 64 prosent, viser SSBs statistikk over småviltjakt.

Selv om rypa har gått sterkt tilbake, er den fortsatt den viltarten det felles mest av i Norge. For 20 år siden ble det felt over 500.000 ryper. Bare i Finnmark ble det felt 105.000 ryper.

Både redusert rypebestand, lokal fredning, begrensning både i antall jaktkort og hvor mye hver jeger kan felle er en del av årsakentil tilbakegangen.

Med unntak av Gamvik økte utbytte av rype i alle kommunene i Finnmark. I Kautokeino ble det felt 4.700 ryper sist jaktår, en økning på om lag 3.000 fra jaktåret før. Det ble felt i alt nær 20.000 ryper i fylket.

Lierne i Trøndelag lå på fellingstoppen med 4.950. Både i Holtålen, Røros og på Karlsøy ble det felt over 4.000 ryper.

Det ble felt 29.520 rådyr i 2018/19, en nedgang på 3.760 dyr fra jaktåret før. Med unntak av Troms var det nedgang i alle fylker. Én årsak er mye snø vinteren 2018 da både elg, hjort og rådyr hadde problemer med å finne mat.

Flest rådyr ble felt på Vega i Nordland med 500 dyr. Deretter fulgte Steinkjer med 480.

I jaktåret 2018/19 ble det felt villsvin i alle kommunene i Østfold med grense til Sverige. Dyrene har kommet inn fra nabolandet hvor det årlig felles over 100.000 villsvin.

Det ble i alt felt 295 villsvin, nesten alle i Østfold. Jakta er konsentrert til Aremark og Halden, hvor det henholdsvis ble felt 115 og 125 dyr.

Til sammen ble det felt rundt 13.000 storfugl i løpet av jaktåret 2018/19. Det er en oppgang på 34 prosent fra jaktåret før.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.