Norges sjømatråd har regnet ut at den norske sjømateksporten i fjor tilsvarer 36 millioner måltider hver eneste dag gjennom året.

Salget av 2,6 millioner tonn til 94,5 milliarder kroner innebærer en verdiøkning på rundt tre prosent tilsvarende tre milliarder kroner. Samtidig var volumøkningen på syv prosent. Det innebærer altså eksportørene fikk litt mindre betalt per kilo enn i 2016.

Mest fra oppdrett

Tallene viser at Norge eksporterte en million tonn oppdrettsfisk, det vil i alle hovedsak si laks pluss litt ørret. Det er omtrent som året før. Verdien var på 67,7 milliarder kroner, opp 3,6 prosent.

Målt i verdi kommer 72 prosent av all sjømateksport fra oppdrett, mens fiskeriene sto for resten. Om en måler i volum, sto oppdrett for 40 prosent og fiskeri for 60 prosent.

Administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd karakteriserer 2017 som et fantastisk år for norsk sjømateksport.

Renate Larsen er administrerende direktør i Norges sjømatråd.
Renate Larsen er administrerende direktør i Norges sjømatråd. (Foto: Marius Fiskum)

– Vi ser en vekst i verdi og volum til oversjøiske markeder i Asia og USA. Samtidig var eksporten til EU uforandret fra 2016, skriver hun i en pressemelding mandag morgen.

– Økt laksepris til europeiske konsumenter har redusert etterspørselen etter laks i Europa. Siden Europa er det dominerende markedet for norsk laks, får en reduksjon i laksesalget stor innvirkning på eksportprisen. Dette har bidratt til lavere laksepriser i andre halvår, skriver hun videre.

Mindre blir bearbeidet

EU-landene er det desidert viktigste markedet for norsk sjømateksport med 1,6 millioner tonn til en verdi på 61 milliarder kroner i fjor; omtrent som i 2016.

Polen, som bearbeider store mengder av den norske oppdrettslaksen, er Norges største enkeltmarked med en eksportverdi på ni milliarder kroner.

Asiatiske land kjøpte 539.000 tonn norsk sjømat for 18,7 milliarder i fjor, en økning på åtte prosent målt i verdi.

Største vekstmarked i 2017 var USA med en økning i eksportverdien på en milliard til 5,7 milliarder, en økning på 23 prosent.

En stadig større andel av den norske fisken blir eksportert ubearbeidet. For syv år siden var andelen 66 prosent. I fjor var andelen 69 prosent. Mens 53 prosent av all torsk blir bearbeidet til klippfisk, tørrfisk, saltfisk eller filet før den eksporteres, blir kun 17 prosent av oppdrettslaksen bearbeidet i Norge før eksport.

– Det er derfor et stort potensial for å øke verdien av norsk sjømat, mener Renate Larsen i Norges sjømatråd.(Vilkår)

Derfor valgte Norwegian å invadere Argentina
Bjørn Kjos er fornøyd dersom han får nok penger til en bussbillett.
00:50
Publisert: