Uken besto i et nestenmilitærkupp i vårt krigførende atomvåpennaboland, en plutselig statstrådsavgang, nye brennbare hindre for svensk Nato-medlemskap og, å ja, 200 flere omkomne i Middelhavet. Før Bjørnar Moxnes’ solbrille- (go to) gate krasjlandet offentligheten, var vi imidlertid mest opptatt av en 15-åring som ikke ville håndhilse på rektor da han fikk vitnemålet sitt.