Har vi altfor sterke meninger i vår opphetede tid? Eller er problemet tvert om at de fleste av oss er lunkne og mener altfor lite? Trenger vi mer vilje til kompromiss, eller er det standhaftighet og fasthet vi behøver?

Jeg merker hvor spaltet jeg selv er. På den ene siden mener jeg oppriktig at det i kampen for menneskeverdet, mot sult og krig, for vår planets fremtid og for rettsstaten og demokratiet ikke kan tillates halvhjertethet eller dårlige kompromisser.