På omvisning i Mo industripark i Nordland rett før jul kom jeg i prat med en jeg kjente igjen, men ikke klarte å plassere. Han fortalte entusiastisk om mulighetene i nord, om batterifabrikkene som er på vei, om arbeidsplasser, vekst og optimisme. Med hjelm og signalgul arbeidsjakke i et digert fabrikklokale tok det litt tid før jeg skjønte at det var i gangene på Stortinget jeg hadde møtt ham før, da som dresskledd finansrådgiver for SV. Nå hadde han og kona tatt med seg barna og flyttet hjem. Han var blitt del av ledelsen i Mo industripark, hun leder i den lokale næringsforeningen.

Den lille familien har tatt et valg som politikken må bidra til at flere tar.

I nord møtes innenrikspolitikk og utenrikspolitikk, her merkes klimaendringene først, her ligger enorme industrielle muligheter. Under forrige Arbeiderparti-ledede regjering ble nordområdepolitikken løftet. Siden har fraflyttingen fra Nord-Norge skutt fart, den storpolitiske situasjonen tilspisset seg og klimaendringene blitt mer synlige. Det krever større ambisjoner i nordområdepolitikken, og det har den nye regjeringen:

1. Nordområdene skal være et sentrum for bærekraftig energi, teknologi og mat

Nærhet til havet og tilgang på rimelig, fornybar kraft gir forutsetningene for å lykkes med batterier, hydrogen, ammoniakk og havvind – og sjømat, for å nevne noe. Mye er på gang, men samtidig etterspørres en mer aktiv nasjonal næringspolitikk for at det virkelig skal løsne. Det skal regjeringen levere. Staten skal ta mer ansvar og bidra med kapital og annen risikoavlastning for utløse privat kapital, grønn industri og lønnsomme arbeidsplasser.

2. Vi skal sørge for viktige tjenester nærmere folk

For lenge har folk opplevd at tilbud svekkes, legges ned eller forsvinner til sentrale strøk. Sammen med dem forsvinner arbeidsplasser. Og folk. Denne utviklingen må snus. Nord-Norge vil ha en sentral plass når vi utvikler vår distriktspolitikk. Vi må se på nye løsninger som bidrar til at flere vil bo og leve livene sine i nord. Det kan handle både om fysisk nærhet, som når vi gjenoppretter polititjenestesteder, og om teknologi som gir trygghet lokalt, som nyfødttilbudet på UNN, der tidligfødte og familiene deres får reise hjem til trygge omgivelser med tett oppfølging via Skype.

3. Kunnskap skal være nav i nordområdepolitikken

Samtidig som Nord-Norge skriker etter kompetanse, har utdannelsesinstitusjoner blitt svekket. Landsdelen trenger kompetente arbeidstagere i nær sagt alle fag. Vi skal sammen sørge for at Nord-Norge blir en foregangsregion for desentralisert utdannelse og forskning, og for at utdannelsen stemmer med hva arbeidsmarkedet krever. Derfor skal vi blant annet styrke yrkesfagene og sikre nok læreplasser; vi skal trappe opp med nye studieplasser i sykepleie og medisin; og vi skal ha utdannelse på Nesna – det handler om noe så grunnleggende som å ha nok kvalifiserte lærere og førskolelærere til barna våre.

4. Vi skal knytte nordområdene tettere sammen med infrastruktur

Verden blir mer digital, men folk og varer må flytte på seg, og det må bli enklere og tryggere. En utredning av transportsystemet i Nord-Norge er i gang, her blir konseptvalgsutredningen av Nord-Norge-banen en viktig del. Sammen med fylkene skal vi redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og i luften er kortbanenettverket ideelt for å lykkes med elektrifisering av luftfarten. Mange konkrete prosjekter skal på plass, som utbygging av ulykkesutsatte E8; «Ny by – ny flyplass» i Bodø; Norges første hydrogenferger i storskala mellom Bodø og Lofoten – en av Norges lengste og mest værutsatte fergestrekninger.

5. Vi skal gjøre nordområdene til vårt viktigste fredsprosjekt

Vi deler grense med Russland, men de kalde vindene i nordområdene oppstår ikke her. Vi skal styrke forsvarsevnen i Nord-Norge – til lands, til sjøs, i luften, i det digitale rom, men samtidig skal vi bidra til lavspenning i våre nærområder gjennom norsk tilstedeværelse og ved å opptre tydelig, forutsigbart og beroligende. Også under vanskelige forhold må vi snakke sammen og forsøke å ivareta og videreutvikle de mekanismene som har samlende virkning, som Arktisk Råd, der vi overtar lederskapet neste år.

Folk skal merke en forskjell med ny regjering. Målet er at flere skal velge som familien i Mo i Rana. Det er avgjørende for å lykkes i nord. Og Norge lykkes bare om vi lykkes i nord.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.