Jeg ble unnfanget under fredsrusen i 1945 og født året etter, og det gjør meg til del av det første, største og utvilsomt beste av de mange store årskullene som ble født etter annen verdenskrig. Vi fulgte etter noen små kull som ble født på 1930-tallet og i de første krigsårene, og det er i hovedsak disse som foreløpig fyller sykehus, befolker sykehjem og sysselsetter hjemmesykepleiere og som vi leser om i medieoppslagene om svikt i eldreomsorgen.