For regjeringen er det viktigste fremover å forberede Norge på fremtiden og skape et bærekraftig velferdssamfunn. Verdier må skapes for at vi skal kunne finansiere gode skoler, et bedre helsevesen og en trygg eldreomsorg i årene som kommer. For å klare det trenger vi blant annet et godt og solid trepartssamarbeid.

Men da jeg hørte Jonas Gahr Støres tale til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag, virket han ikke veldig opptatt av en viktig del av samarbeidet: nemlig gründerne, entreprenørene og jobbskaperne.

Norge er for tiden i en mellomposisjon. Vi vet at det vil komme store endringer, men akkurat nå har vi lav ledighet, over normal vekst i økonomien, økende sysselsettingsgrad, færre unge som står utenfor arbeidsmarked og utdannelse, og vi ser økte investeringer i Fastlands-Norge. Det er bra.

Vi ser også tendenser til en spennende industrireising, med tilbakeflytting av arbeid og produksjon fra utlandet etter mange år med utflytting. Samtidig vet vi at arbeidslivet går gjennom en voldsom endring med digitalisering, robotisering og ny teknologi. Her skal Norge være i front.

Den debatten vi hadde for noen år siden om todelingen av norsk økonomi, hvor en del av norsk næringsliv levde i oljeskyggen, er over. Siden 2014 har vi sett vekst i næringer som opplevde å være i skyggen, og de siste to årene har det vært vekst i hele landet.

Vi har vært igjennom noen krevende år. Ansvarlige parter i arbeidslivet, gunstig kronekurs og aktiv bruk av finanspolitikken har bidratt til at vi kom godt gjennom perioden med lav oljepris. Vi står faktisk stødigere nå, med en bredere økonomisk vekst forankret i flere næringer – godt fordelt mellom by og bygd. Likevel må vi forberede oss på en tid når veksten fra oljenæringen ikke lenger vil være den drivende motoren i norsk økonomi.

Mitt viktigste budskap er at vi fremover kommer til å trenge flere jobber og vi kommer til å trenge flere i jobb. Vi politikere må føre en økonomisk politikk som legger til rette for dette. Nøkkelordene er ansvarlighet og nøkternhet. For at velferdssamfunnet skal bevares må det være bærekraftig, og vi kan ikke påføre velferdssamfunnet unødvendige kostnader som vil prege oss i generasjoner fremover. Vår jobb er nå å legge til rette for at enda flere kan bidra til statsbudsjettet, heller enn å leve av det.

Fremtidens statsbudsjett skal finansieres av jobber, men mange av de jobbene vil være helt annerledes enn de jobbene vi lever av i dag. Digitalisering og ny teknologi endrer behovene for bedriftene, og kompetanse blir en stadig viktigere ressurs. Derfor har også regjeringen sagt at det å løfte kompetansenivået i samfunnet, det å investere i mennesker, det er å forberede Norge på fremtiden. Derfor har vi også satt i gang kompetansereformen «Lære Hele Livet».

For regjeringen og for Høyre har det alltid vært viktig å se fremover og å forberede Norge på fremtiden. For å kunne finansiere fremtidens utvikling og fremtidens velferd trenger vi flere jobber i privat sektor og jobber som skaffer Norge eksportinntekter. Da er det viktig med gode rammebetingelser for norsk næringsliv. Derfor har regjeringen bidratt til lavere beskatning som har gjort det mer lønnsomt å jobbe, og mer lønnsomt å skape flere jobber. Vi har redusert næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler med 15 milliarder kroner. Og vi bygger tryggere veier og bedre infrastruktur. I løpet av seks år har regjeringen økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent. Det betyr mye for dem som har Norge som produksjonssted, men verden som sitt marked.

Når enkelte partier synes det er problematisk at gründere og jobbskapere lykkes og tjener penger, kan det virke som de har glemt at lønnsomhet og verdiskaping er det som finansierer velferden vår. Det går ikke an å fordele godene til gode formål som skole og helse dersom verdiene ikke skapes. Forutsetningen for fordeling av goder, er nettopp at noen skaper de verdiene.

Jeg ser frem til å diskutere nettopp dette og mye annet med Jonas Gahr Støre i valgkampen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.