Anine Kierulf

Fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter

Det åpne samfunn?

Fint med ny ytringsfrihetskommisjon, men stadig noe å hente i den gamle.

Publisert: Oppdatert:

Mye er skjedd med offentligheten de seneste tiår: Hurtignedbygging av liberale rettsstater, samfunnsheterogenisering – og nettets privatlivsutvisking, informasjonseksplosjon, spredningspotensial og saklighetskorrumperende sosialmediale debattalgoritmer, skriver Anine Kierulf.
Mye er skjedd med offentligheten de seneste tiår: Hurtignedbygging av liberale rettsstater, samfunnsheterogenisering – og nettets privatlivsutvisking, informasjonseksplosjon, spredningspotensial og saklighetskorrumperende sosialmediale debattalgoritmer, skriver Anine Kierulf. (Foto: Istock/Getty Images)