Det åpne samfunn?

Fint med ny ytringsfrihetskommisjon, men stadig noe å hente i den gamle.

Mye er skjedd med offentligheten de seneste tiår: Hurtignedbygging av liberale rettsstater, samfunnsheterogenisering – og nettets privatlivsutvisking, informasjonseksplosjon, spredningspotensial og saklighetskorrumperende sosialmediale debattalgoritmer, skriver Anine Kierulf.
Mye er skjedd med offentligheten de seneste tiår: Hurtignedbygging av liberale rettsstater, samfunnsheterogenisering – og nettets privatlivsutvisking, informasjonseksplosjon, spredningspotensial og saklighetskorrumperende sosialmediale debattalgoritmer, skriver Anine Kierulf.Foto: Istock/Getty Images
Publisert 7. June 2019, kl. 17.42Oppdatert 7. June 2019, kl. 17.42