Medietilsynets årlige gjennomgåelse av økonomien i norske medier viser at avishusenes samlede driftsinntekter i fjor endte på 12,2 milliarder kroner.

De siste fem årene har avishusene mistet 2,7 milliarder kroner i inntekter.

Så godt som hele inntektsfallet skyldes reklameomsetning som har forsvunnet til andre medier og kanaler.