– Vi vet at de plukker opp nyhetene på sosiale medier, men nyheter på sosiale medier kommer fra ulike kilder. Det vil være interessant å finne ut mer om de unges nyhetsvaner dreier seg mot redaktørstyrte medier eller andre kilder, og om de har et bevisst forhold til hvem som produserer nyhetene samt om det er ulikheter mellom hvem de stoler på. , sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Hun kommenterer Medietilsynets ferske undersøkelse «Barn og medier 2018», der 4805 barn og unge i alderen 9 til 18 år er spurt om deres medievaner.

Undersøkelsen viser at 48 prosent av de unge leser nyheter via sosiale medier daglig. 15 prosent ser daglige nyheter på tv, 14 prosent leser nyheter på nettaviser, mens bare fem prosent leser papiraviser daglig, ifølge Medietilsynet.

– Utfordrende

Velsand frykter at unge kan falle utenom medienes formidling, dersom ikke bransjen tar unges medievaner på alvor.

– Det er viktig at mediene er bevisste på hvor barn og unge konsumerer nyheter slik at de er til stede for de unge. Hvis de redaktørstyrte mediene ikke klarer å fange interessen til de unge er det en fare for at den oppvoksende generasjonen ikke får med seg et viktig medieinnhold. Dette er utfordrende, og det krever en annerledes tilnærming for å vekke deres interesse. Det er viktig at dette blir tatt på alvor. Det er en fare for at den oppvoksende generasjonen ikke får med seg et viktig medieinnhold

Mer Youtube enn tv

Undersøkelsen viser totalt at 89 prosent av barna fra 9–18 år bruker sosiale medier. Fra 13 års alderen er mer eller mindre alle brukere av sosiale medier.

Samtidig er Youtube klart mer populært enn tv.

– Når det gjelder levende bilder fortsetter forskyvningen fra lineær tv til strømmetjenestene. I undersøkelsen spurte vi «hva så du på i går?». Da svarte 25 prosent at de så 2 timer på Youtube, mens bare 5 prosent har sett like lenge på tv, sier Velsand.(Vilkår)