Tormod Huseby

Tormod Huseby, psykiater og forfatter

Spaltist: La mobilen dale ned i skjul

Å vende oppmerksomheten mot en mobiltelefon er langt fra det samme som å forsvinne i alkoholrus i julen. Men for et barn kan det like fullt oppleves som mamma eller pappa er et annet sted.

Publisert: Oppdatert:

Det kan altså synes som vi er i ferd med å forlate hverandre. Og kanskje også vår medmenneskelighet og vår evne til å se hverandre. Det er derfor nærliggende å spørre om forlatthetskulturen er et passende navn på vår tids kultur? Jeg håper ikke det.
Det kan altså synes som vi er i ferd med å forlate hverandre. Og kanskje også vår medmenneskelighet og vår evne til å se hverandre. Det er derfor nærliggende å spørre om forlatthetskulturen er et passende navn på vår tids kultur? Jeg håper ikke det. (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)