Onsdag presenterer meningsmålingsinstituttet Ipsos siste utgave av undersøkelsen om nordmenn og sosiale medier (SoMe), som omfatter fjerde kvartal 2017.

Den viser at Facebook fortsatt er klart størst med 3,5 millioner brukere og at bruken er stabil. På neste plass kommer Snapchat med nærmere 2,5 millioner brukere.

Instagram har nå nå over 2,2 millioner brukere og øker fortsatt påfallende jevnt i alle aldersgrupper, ifølge Ipsos-tallene.

– Facebook er blitt mainstream. Bestemor har kommet seg på Facebook, alle er der, sier Norge-sjef Nathalie Eyde Warembourg i meningsmålingsbyrået Ipsos.

– Instagram har den mest påfallende jevne økningen i alle aldersgruppen i perioden vi har målt, sier kollega Ingvild Østvold.

Her er fem ting du ikke visste om SoMe-vanene våre:

1. Menn sjekker hyppigst Facebook på do

– Menn er klart i overvekt blant dem som sjekker Facebook mens de er på do. Eller på badet da, sier Warembourg.

82 prosent av alle menn over 18 år har en profil på Facebook, og av disse svarer altså 37 prosent at de sjekker innom nettsamfunnet mens de er på badet eller på do.

Tilsvarende tall for kvinner er 27 prosent.

– Hvorfor er dette vanligst blant menn?

– Kanskje fordi de får være i fred..., undrer Warembourg.

Hun sier Ipsos er opptatt av multitasking og hva dette betyr for annonsører som forsøker å få frem budskapet sitt til mottagerne.

– Vi vet jo at folk er på Instagram og Facebook samtidig som de ser på tv, gjør husarbeid er på badet eller reiser kollektivt. Det betyr at annonsørens budskap må være kort, «to the point» og godt tilpasset den situasjonen man tror brukeren er i, sier hun.

– Med tanke på baderomsaktiviteten: Er det ikke altfor lite tannkremreklame på Facebook?

– Jo, sier Warembourg.

– Og dopapir og kosmetikk, tilføyer Ipsos-konsulent Ingvid Østvold.

Andelen som svarer at de bruker Facebook på jobb er også høy.

Hele 28 prosent sier de bruker av arbeidstiden til det sosiale mediet, og også her er menn overrepresentert, sammenlignet med kvinner.

Undersøkelser viser at 70 prosent av all nettrafikk nå skjer via mobiltelefonen. Dette er den underliggende forklaringen på at nordmenn oppgir å bruke mobilen i alle mulige sammenhenger.

2. Instagram vokser blant «alle»

Ipsos' spørreundersøkelse viser at 54,4 prosent av alle nordmenn over 18 har en konto på bildedelingstjenesten. Det tilsvarer vel 2,2 millioner brukere.

I aldersgruppen 18-29 år har 79 prosent Instagram.

3. Kvinner liker det visuelle

Instagram har sammen med andre sterkt «visuelle» sosiale medier som Snapchat og Pinterest en klar overvekt blant kvinnelige brukere.

61 prosent av norske kvinner har Instagram, mens andelen blant menn er 47 prosent.

66 prosent av norske kvinner har Snapchat, mens 54 prosent av alle menn oppgir det samme.

Pinterest er mindre utbredt, og aller mest «kjønnsdelt»: 27 prosent av norske kvinner har Pinterest, mens bare 13 prosent av alle menn oppgir å være Pinterest-brukere.

– Det kan synes som kvinner dominerer i de rene, sosiale, visuell mediene, sier Østvold.

4. Menn «jobber»

– Menn er i overvekt på de litt mer jobbrelaterte tjenestene, sier hun.

33 prosent av norske menn sier de er på Twitter, mens andelen blant kvinner er 26 prosent.

Cv-tjenesten LinkedIn brukes av 36 prosent av norske menn, mens bare 23 prosent av kvinnene oppgir å ha konto der.

Videotjenesten Youtube er også en tjeneste der menn er overrepresentert blant dem som har opprettet en egen profil.

49 prosent av norske menn har Youtube-profil. 35 prosent av kvinnene oppgir det samme.

Gaming-relatert Youtube-innhold treffer særlig mange unge menn, men Warembourg tror langt fra dette er hele forklaringen på mannsdominansen.

– Det er nok også mye praktisk orientert, fakta, tutorials og underholdning som treffer menn godt, sier hun.

5. Unge snapper mens tv-en står på

Hele 90 prosent av alle mellom 18 og 29 år oppgir å ha en profil på Snapchat.

De yngste skiller seg markant fra eldre brukere av tjenesten når de blir bedt om å forklare hvilke situasjoner de bruker Snapchat i:

I aldersgruppen 18-29 år oppgir 63 prosent at de snapper mens de ser på tv. Blant dem mellom 30 og 39 år er andelen multitaskere enda høyere: Hele 68 prosent bekrefter at de snapper samtidig som de ser på tv.

– Vi ser en voldsom multitasking, sier Warembourg.

I de eldre aldersgruppene oppgir 36-38 prosent at de er på Snapchat parallelt med at tv'en står på.

Også for de andre store sosiale mediene er bruken i stor grad overlappende med andre aktiviteter, som for eksempel tv-seing.(Vilkår)

Med denne kommer du deg ut av brøytekanten
Subaru XV viser seg fra sin beste side når været er på sitt verste.
01:14
Publisert: