–Med den kjennskap jeg har til denne saken, synes jeg at sjefene der burde ha informert neste arbeidsgiver, sier lederen for journalistklubben.

DN skrev i forrige uke at en mann i TV 2-sporten måtte gå fra kanalen etter flere hendelser over lengre tid. Blant annet skal han ha seksuelt trakassert og forsøkt å sperre inne to kvinner på hotellrom. Til tross for dette fikk han fortsette i jobben i ett og et halvt år før konsernledelsen i TV 2 tok grep og ga ham sparken.

Like etter avskjedigelsen i TV 2, fikk mannen ny jobb i et nytt mediehus. Mannens nye arbeidsgiver var derimot ikke klar over hva som hadde skjedd i kanalen.

– Bildet vi har fått frem er at den tidligere arbeidsplassen hadde en svært usunn kultur, der en gruppe menn, inklusive vår medarbeider, agerte helt uakseptabelt overfor flere ulike kvinner. Det har imidlertid ikke kommet frem noe som tyder på at det har forekommet trakassering koblet til profilen på vår redaksjon, sa arbeidsgiveren i en uttalelse tirsdag.

Tar pause

Mediehuset legger til at det som skjedde i TV 2, ikke stemmer overens med bilde man har av medarbeideren.

– Det som har fremkommet nå er at profilen, siden han kom til oss, radikalt endret sin livssituasjon. Han har håndtert sine alkoholproblem og har vært nykter i tre år, sier arbeidsgiveren i en uttalelse.

Mediehuset og mannen er nå blitt enige om at han tar en pause fra jobben.

– Vi er enige om at medarbeideren nå skal fokusere på å håndtere og ta ansvar for det som skjedde på den tidligere arbeidsplassen. Dette arbeidet innledes nå, og kommer til å ta noen uker. Etter det kommer jeg til å ta en beslutning om samarbeidet kan fortsette eller ikke, sier hun.

Ingen har meldt fra til klubben

Lederen for redaksjonsklubben i mediehuset sier at deres fagforening har vært i tett kontakt med ledelsen etter at saken ble kjent i mediene.

– Vi har jobbet nære med sjefene, som i alle andre saker som er blitt rullet opp her i løpet av høsten. Klubben har spurt etter informasjon fra ledelsen, og har bedt dem som eventuelt er blitt rammet på noe vis si fra til oss eller deres sjef, sier lederen.

Hun understreker at hun synes ledelsen i mediehuset tar saken svært seriøst.

– Dette skjedde på en annen arbeidsplass. Har du noen tanker om at han i ettertid har fått mye tillit hos dere, til tross for at han har de historiene på sin forrige arbeidsplass?

– Det handler jo om rutinene man eventuelt må ha, for å se hva noen har gjort på en arbeidsplass. Jeg er jo i fagforeningen, og rent arbeidsrettslig kan jeg jo tenke at en person må ha en mulighet til å bedre seg. Man skal ikke bli straffet i all evighet.

Samtidig påpeker hun at sjefene – både på nåværende og tidligere arbeidsplass – har et ansvar.

– Det er viktig for sjefer som har hatt disse medarbeiderne forteller om dette når man tar referanser. Ellers bidrar man til en stillhetskultur, noe jeg synes er alvorlig.

– Helt uakseptabel oppførsel

Den tidligere TV 2-medarbeideren kom mandag med en uttalelse der han beklaget sin oppførsel i TV 2, og sier at han er enig i beslutningen om at han tar en pause fra sine oppdrag hos den nye arbeidsgiveren.

– Hva gjelder min forrige arbeidsplass, så ba jeg om unnskyldning i forbindelse med at jeg fikk sparken derfra, men jeg har nå forstått at unnskyldningen ikke nådde frem til alle innblandede. Derfor kommer jeg igjen til å vende meg til min forrige arbeidsplass og be om unnskyldning for min helt uakseptable oppførsel, sa han i uttalelsen sendt fra hans nye arbeidsplass.

DN har prøvd å komme i kontakt med mannen onsdag uten å lykkes.

Ingen juridisk forpliktelse

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, mener at mannens nye arbeidsgiver kunne fått mer informasjon om hvorfor han ikke fikk fortsette i kanalen.

– Dette er en sak fra før jeg startet i TV 2. Men så vidt jeg har forstått, så ble det ikke informert til mannens nye arbeidsgiver. Nå er det ikke mulighet til å gi detaljerte opplysninger som strider mot personalopplysningsloven. Men den nye arbeidsgiveren kunne blitt orientert på et mer overordnet plan, sier hun.

– Vil dere gi sannferdige referanser hvis noe slikt skjer igjen?

– Vi skal alltid gi sannferdige referanser når folk gjør en grundig rekrutteringsjobb. I den aktuelle saken, så jobbet vedkommende både for TV 2 og den nye arbeidsgiveren. Da ville det vært naturlig å stille spørsmål om vi ikke burde gitt mer overordnet informasjon, sier hun.

Taushetsplikt overfor ansatte

TV 2 har imidlertid ikke hatt noen juridisk forpliktelse om å opplyse om forholdene som førte til mannens avskjed fra kanalen, sier advokat og partner Christian S. Svensen i Lynx advokatfirma. Selv ikke om den nye arbeidsgiveren hadde spurt om det.

– Jeg vil egentlig fraråde tidligere arbeidsgiver å informere om slike forhold, i og med at det kan være så mangefasettert. På grunnlag av at anklagene som oftest aldri er blitt prøvd skikkelig, bør man forholde seg svært konservativt til å utgi slike opplysninger, sier han.

Svensen påpeker at arbeidsgivere ofte har taushetsplikt overfor sine ansatte, og at man uansett skal være varsom med å informere om tidligere hendelser der det ikke nødvendigvis er fare gjentagelse.

– Det er også en betraktning her at jeg vanskelig kan se at det kan komme noe ansvar for tidligere arbeidsgiver. Jeg ser bare potensielle nedsider av å aktivt eller passivt å gå ut med slik informasjon. Det må alltid gjøres en konkret vurdering i den aktuelle bedriften vedkommende er ansatt i.(Vilkår)

Se den dramatiske flukten fra Nord-Korea
En avhopper fra Nord Korea blir skutt etter mens han prøver å flykte til Sør-Korea
01:01
Publisert: