- Ting har tatt seg opp, sier Thomas Fjeld i Pareto Project Finance.

For noen år siden kunne det virke nærmest umulig å selge andeler av eiendomsfond i et annenhåndsmarked tømt for kjøpere. På tampen av 2011 kan flere meglerhus fortelle at markedet nå har løsnet litt.

- Vi har tatt tak i å skape likviditet i secondhand markedet, og markedet er nå på bedringens vei. Fondene er i en posisjon hvor du kan se verdiene tikker opp igjen, sier Fjeld.

- En markedsplass
I første halvår av 2011 sto Pareto Project Finance for ti prosent av den samlede omsetningen på fem milliarder kroner i OTC-markedet. Dette gjør meglerhuset til det fjerde største i landet innen fondsmegling/megling av unoterte aksjer, ifølge tall fra Fondsmeglerforbundet.

Meglerhuset omsetter aksjer og andeler i 20 eksterne fond og prosjekter, samt over 100 egne prosjekter og fond innen eiendom i annenhåndsmarkedet.

- Fondsbegrepet for eiendom er et litt feil begrep fordi det ikke er som tradisjonelle aksjefond eller rentefond. Eiendomsfond og prosjekter er normalt organisert som aksjeselskaper og omsettes kun i det unoterte markedet, forklarer Fjeld.

At fondene er lite likvide betyr at de ikke lett lar seg tilbakeføre til kontanter. Dersom du ønsker deg ut, er du avhengig av å finne en konkret kjøper til akkurat dine andeler. Dette har skapt mye frustrasjon for både profesjonelle investorer og private sparere de siste årene. Da finanskrisen brøt ut i 2008 ble mange nødt til å se på at verdiene deres minket dag for dag, uten mulighet til å selge seg ut.

Nå viser Paretos økte omsetning av eiendom på annenhåndsmarkedet at andelene igjen lar seg selge.

Stor aktivitet
I 2007, året Fjeld betegner som fondenes "high days", hadde meglerhuset en omsetning på eksterne og egne eiendomsfond, samt egne eiendomsprosjekter, på omtrent 270 millioner kroner på annenhåndsmarkedet.

Sammenlignet med bunnårene 2008 og 2009, med en omsetning på 120 og 220 millioner kroner, kan 2011 se ut til å bli et nytt toppår. En omsetning på 450 millioner kroner hittil i år vitner om et marked med nokså stor aktivitet.

Pareto Project Finans` omsetning av eiendomsfond (egne og eksterne) og eiendomsprosjekter i annenhåndsmarkedet:

Normalmarked
Ifølge Fjeld beveger annenhåndsmarkedet seg nå inn i det han betegner som et «normalmarked». Samtidig understreker megleren at det for tiden er mye mer interesse for eiendomsprosjekter hvor eierselskapet kun eier en eiendom som er leiet ut. Det er hentet inn lite ny kapital til eiendomsfond etter finanskrisen.

- Det tilbudet som ligger der i dag er derfor omsetning av eksisterende produkter.

De fleste som ønsker å selge andeler i eiendomsfond på annenhåndsmarkedet idag har mulighet til det, ifølge Fjeld. Mye selges riktignok med store rabatter.

- Vi opplever at det er ganske bra flyt av likviditet i annenhåndsmarkedet. Men det er ingen hemmelighet at de fleste fondene i markedet handles under verdijustert egenkapital (nettoverdien som ligger i produktet red. anm.). Skal du ut, må du bruke prismekanismen. Rent teknisk handles de fleste fondene til en rabatt på mellom 10 og 30 prosent under verdijustert egenkapital, litt avhengig av fond og volumer.

- Har en fremtid
Pareto Project Finance har tro på fremtiden til eiendomsfondene.

- Vi tror fondsprouktet har en fremtid. Men det er ikke noe tvil om at produktene lider litt under all den kapitalen som ble hentet inn i 2005 til 2007.

Fjeld tror det tar litt mer tid før markedet kommer helt i gang igjen.

- Så lenge det er såpass gode kjøpsmuligheter i annenhåndsmarkedet, ser man ikke det store behovet for å løpe etter nye produkter. På sikt tror vi at markedet vil ha dette, selv om det ikke er modent for produktene idag.

Les mer: Fullstendig innelåst i eiendomsfond

Derfor er eiendomsfond en tikkende tapsbombe (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.