Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester.Les mer her.

God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser, samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare, sier forfatteren. Her fra Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud i Oslo.   Foto: Aleksander Nordahl
God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser, samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare, sier forfatteren. Her fra Norsk Gjenvinnings anlegg på Haraldrud i Oslo.   Foto: Aleksander Nordahl les mer

Innlegg

Misvisende om avfallshåndtering

Artikkelen er lagt til i din leseliste.

I Dagens Næringsliv 10. mai kom Tore Strandskog (Nelfo) og Per Jaegtnes i Elektroforeningen med påstander om Oslo kommunes avfalls-, energi- og klimapolitikk som er ukorrekte og misvisende.

 Varme- og elproduksjon fra avfallsforbrenning er en viktig del av Oslos miljøvennlige og sikre energiforsyning. Fjernvarme frigjør elektrisitet til andre formål.

Renovasjonsgebyret per innbygger i Oslo er høyere enn i Trondheim, Bergen og Stavanger, og lavere enn i Tromsø og Kristiansand. Tjenestetilbudet i de ulike byene er forskjellig. Det er riktig at gebyret i Oslo økte noe i tidligere år grunnet nødvendige investeringer i infrastrukturen (sorterings-, forbrennings- og biogassanlegg). Det er feil at renovasjonsgebyret subsidierer utbygging av fjernvarmenettet. Salg av varme og elektrisitet reduserer kostnadene og fører igjen til lavere gebyr.

Oslo kommune deler EUs mål om betydelig økning i materialgjenvinningen. Oslo legger blant annet til rette for en bedre utnyttelse av biomasse gjennom kompostering, produksjon av biogjødsel og biogass, til energiformål og til nye anvendelsesområder i en fremtidig bioøkonomi.

Oslo avsluttet deponering av husholdningsavfall for over 20 år siden. Det var mulig på grunn av høye politiske ambisjoner om økt materialgjenvinning. Forbrenning er ikke en felle, slik Strandskog og Jaegtnes presenterer det, men en helt nødvendig del av infrastrukturen for sikker avfallsbehandling.

God behandling av avfall er å ta vare på og foredle ressurser, samtidig som innbyggerne sikres mot helse- og miljøfare.

Hvis du har penger til overs, er det ikke noe tvil om hva du bør gjøre …

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen frem et svært gunstig opplegg for privat pensjonssparing. Podkasten Finansredaksjonen diskuterer den nye ordningen og kommer med tips til hva man skal tenke på når man sparer til pensjon.

Hør sendingen i din podkast-spiller. Prøv her eller her.

  • Populære Søk:
  • Siste stillinger
  • Lederstillinger
Vis alle stillinger
Meninger Fjernvarme Renovasjonsetaten Energi Klima Trondheim Innlegg
Bli Varslet

Ikke gå glipp av noe!

Du kan få en epost hver gang vi skriver om dette.

Anbefalte videoer