Gjennom en rekke brev siden april har opposisjonen i komiteen forsøkt å få belyst hvordan DNBs filial i Luxembourg i en årrekke kunne tilby kunder å investere i skatteparadiset Seychellene mot konsernets interne retningslinjer. Forholdet ble avdekket gjennom de såkalte Panama-papirene i april.

Opposisjonen mener det fremdeles er flere ubesvarte spørsmål i saken og sendte tirsdag et nytt brev. Regjeringspartienes representanter i komiteen stilte seg ikke bak brevet.

Sa nei til uavhengig gransking

I brevet spør opposisjonen om hvorfor departementet under DNBs generalforsamling valgte å stemme nei til forslag om en uavhengig gransking av saken. Staten ved Næringsdepartementet er største aksjonær i DNB.

- Spørsmålet vi ønsker å få belyst, er hvorvidt en uavhengig gransking kunne gitt andre svar enn granskingen til advokatfirmaet Hjort, sier komitéleder Martin Kolberg til NTB.

Istedenfor en uavhengig gransking valgte DNB-styret å oppnevne advokatfirmaet Hjort til å gjennomføre en gransking.

«Komiteen forstår at Hjort er en ekstern aktør, men anser like fullt ikke advokatfirmaet som løsrevet, dvs. uavhengig fra DNB, når styret i selskapet bestemmer mandat og dermed til dels innholdet i Hjorts rapport», står det i brevet.

Undrende til tillit

Komiteen ber også Mæland svare på hva hun mener om at mandatet til advokatfirmaet Hjort ikke var tatt inn i den endelige rapporten.

- Det er vanlig at granskerne kommenterer sitt eget mandat, blant annet om det har foreligget noen begrensninger som gjorde at man ikke fikk anledning til å undersøke alle sider ved saken. Det er ikke gjort i denne saken, påpeker Kolberg.

Under et møte tirsdag diskuterte komitémedlemmene næringsministerens forrige svarbrev til komiteen. I brevet uttrykte Mæland full tillit til at styret til DNB gjennomfører nødvendig tiltak i saken.

I det nye brevet setter komiteen spørsmålstegn ved om tilliten er fortjent. De peker på at Hjort-rapporten avdekket at tjenestetilbudet i Luxembourg-filialen ikke på noe tidspunkt ble brakt opp til konsernsjef, konsernledermøte eller styrene, men at styringsstrukturen i konsernet heller ikke tilsa at dette skulle bli fanget opp.

- Kan det avdekkes større svakheter ved styrets ansvar for det aktuelle tjenestetilbud enn at de har organisert en styringsstruktur som tilsier at det ikke burde være fanget opp, spør komiteen retorisk.

Kolberg sier komiteen under sitt neste møte håper å avgjøre om den vil åpne sak eller ikke.

Se interaktiv prisgrafikk for alle fylker og beregn prisutviklingen på din bolig.
 

 

Les også: Unge boligkjøpere stoppes ikke av bankene

- Mindre kjøpekraft i boligmarkedet, og dermed lavere boligprisvekst

 

Sterkt tredje kvartal for nye boliger  

Se DNtv:

Bli med på kjøretur med den selvkjørende Teslaen (Video: Tesla)
Alle Tesla som produseres nå har fullstendig selvkjørende hardware
03:46
Publisert:

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.