– De har utsatt WLTP for varebiler. Det er en seier for våre medlemmer, sier Erik Andresen, administrerende direktør i Bilimportørenes Landsforening til DN.

De norske bilimportørene har vært bekymret for store avgiftsøkninger for varebiler hvis nye utslippsmålinger ikke skulle få en overgangsordning. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å utsette innfasingen av nye måletall for varebiler fordi utslippsmålingene ikke er obligatoriske før i september i år.

«Regjeringa legg difor opp til å innføre WLTP-baserte CO2-verdiar for varebilane i 2021. Dette inneber at NEDC-verdiane vil verte nytta til å fastsetje CO2-komponenten i eingongsavgifta for varebilar og campingbilar ut 2020.»

– Det er fint, for datagrunnlaget er for dårlig nå for å starte en kalibrering. Og i Granavolderklæringen heter det at overgangen skal være avgiftsnøytral. Derfor blir vår førsteprioritet personbilavgiftene som kommer i oktober, sier Andresen.

I fjor høst varslet regjeringen at en omregning av gamle tall skulle gjelde ut året 2019 for personbiler, og at WLTP-tallene skal gjelde fra januar 2020.

Billigere import

Regjeringen fjerner engangsavgiften for kjøretøy over 20 år, slik det ble foreslått i statsbudsjettet.

– Nå følger vi opp Granavolden-plattformen og fjerner engangsavgiften for kjøretøy som er over 20 år gamle, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

– Det betyr at biler og motorsykler over 20 år fremover kan importeres uten å betale engangsavgift ut over vrakpantavgiften. Forslaget gjelder ikke kun for biler, men også alle andre kjøretøy som omfattes av engangsavgiften, sier finansministeren.

Endringen vil gjelde fra 1. juli 2019 for kjøretøy som oppnår 20 års registreringstid i 2019.

Billigere motorsykler

Regjeringen fortsetter en reduksjon av engangsavgiften for motorsykler som er basert på CO2-utslipp og slagvolum. Engangsavgiften foreslås redusert med om lag ti prosent.

– Vi har tidligere gjort flere endringer i engangsavgiften for motorsykler, blant annet innført og forsterket miljødifferensiering, sier finansminister Siv Jensen.

Alle satser reduseres med fire prosent. Videre heves det laveste innslagspunktet i slagvolumkomponenten fra 125 cm³ til 225 cm³.

Forslaget gir en lettelse i engangsavgiften for motorsykler på om lag ti prosent i gjennomsnitt. Størrelsen på lettelsen for den enkelte motorsykkel avhenger av sykkelens CO2-utslipp og slagvolum. Motorsykler med lav avgift i dag får den største prosentvise lettelsen. For motorsykler uten registrert utslippsinformasjon er engangsavgiften basert på slagvolum og motoreffekt i tillegg til en stykkavgift. Det blir gjort om lag tilsvarende endringer i avgiften for disse syklene som for motorsyklene med utslippsinformasjon. Endringen vil gjelde for motorsykler som blir registrert fra og med 1. juli 2019. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.