– Det er her det skjer, sier Axel E. Berntsen, daglig leder og en av gründerne i Urban Infrastructure Partner (UIP).

Selskapet får nå bilgiganten Møller Mobility Group inn på eiersiden. Dette er selskapet som i dag drifter bysykkel-tjenester i Oslo, Bergen og Trondheim. Selskapet har nå fem bysykkelanlegg etter at det ble lansert internasjonalt.

Investeringen gir Møller Mobility Group større rekkevidde som mobilitetsaktør, samtidig som det bidrar til å videreutvikle vår mobilitetsstrategi. Sammen med Hyre, konsernets bilbaserte mobilitetssatsing, er selskapet nå representert i to miljøer som begge vil være med på å forme fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger. En samlet emisjon på 125 millioner sammen med Selvaag sprøytes inn i selskapet.

Møller vil ikke gå ut med hvor mye konsernet alene går inn med.

20 prosent til Møller

– Sykkeldeling er en raskt voksende «last mile» transportløsning som utfyller og komplementerer bilbasert mobilitet i urbane områder. Teamet bak UIP utgjør et unikt kompetansemiljø innen mobilitet i Norge med god operasjonell, finansiell og strategisk forståelse, sier konsernsjef Terje Male i Møller Mobility Group.

Dagens majoritetseier Selvaag Invest investerer ytterligere ved å konvertere aksjonærlån til aksjekapital. Etter emisjon vil Selvaag Invest eie 47 prosent, Møller Mobility Group 20 prosent og gründernes eierskap samlet være på 33 prosent.

Møller Mobility Group går inn sammen med Selvaag-gruppen,  som eier i bysykkelselskapet UIP. Fra venstre Gunnar Frederik Selvaag og  Terje Male.
Møller Mobility Group går inn sammen med Selvaag-gruppen, som eier i bysykkelselskapet UIP. Fra venstre Gunnar Frederik Selvaag og Terje Male. (Foto: Gunnar Lier)

– Møller Mobility Group ønsker å være ledende i utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger og har de siste to årene gjort betydelige investeringer innen bildelingstjenesten Hyre og med etableringen av MobilityLab, et idélaboratorium for mobilitetsløsninger og et viktig gründermiljø som skal påvirke hvordan vi flytter på oss i fremtiden, sier Male.

– Får ny kunnskap om miljøvennlig transport i byene

Selvaag gikk inn i UIP i 2015, som et ledd i å fremme byutvikling.

– Vi ønsker å bidra til godt byliv med sykler på samme måte som vi gjør det med byutviklingsprosjektene og næringseiendommene våre. Vi har stor tro på UIP og selskapets produkter og tjenester noe som også bekreftes gjennom at vi nå får med oss Møller Mobility Group som en strategisk medinvestor i selskapet. Gjennom vårt eierskap og engasjement i UIP får vi ny kunnskap og innsikt om miljøvennlig transport i byene. Det er med på å legge premisser for fremtidens byutvikling, sier eier Gunnar Frederik Selvaag i Selvaaggruppen.

UIP ble etablert i 2014, og har deretter fått kontrakter i Oslo, Trondheim og Bergen. I år inngikk selskapet en kontrakt på bysykler i Edinburgh i Skottland.

– Vi har store planer hovedsakelig innen to områder, levere og drifte bysykkeltjenester i Norden og få nye brukere av vår digitale plattform globalt., sier gründerne Axel E. Bentsen, Trond Christensen og Kristoffer Bøe Henriksen i en pressemelding.

Anbud på tjenester på bysykkel i Göteborg står nå for tur.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skal du overleve en krise må du ha dette hjemme
Er du forberedt på en krisesituasjon? Har du tenkt på hva du må ha for å overleve et langvarig strømbrudd, vannstans, terror eller krig? Disse fem rådene kan være forskjellen på liv og død.
01:33
Publisert: