Det børsnoterte svenske bilkonsernet Bilia selger i Norge bilmerkene BMW, Volvo, Toyota og Lexus. Bilia i Norge gjorde et grovt innhugg i det svært gode bilsalget i 2017 og økte omsetningen med 17 prosent fra året før. Omsetningen passerte for første gang syv milliarder kroner.

Dermed passerte Bilia rekordåret 2016, da selskapet omsatte for 6,278 milliarder svenske kroner og satt igjen med et driftsresultat på 200 millioner svenske kroner. I 2017 ble resultatet forbedret med over 20 prosent og endte på 243 millioner svenske kroner.

Det gode bilsalget, i kombinasjon med økte markedsandeler for Bilias bilmerker totalt sett resulterte i nesten ti prosent volumvekst innen nybilleveranser, samtidig som ordrereserven økte gjennom året med over 20 prosent til 2792 biler ved utgangen av fjoråret. I fjor leverte Bilia ut 9940 nye biler i Norge, omkring 850 flere enn året før.

– Dette ga i sum et klart forbedret økonomisk bidrag fra salg av nye biler i 2017 og en gledelig ordrereserve ved inngangen til 2018, skriver administrerende direktør Frode Hebnes i en epost til DN.

Tjener stort på service

Mesteparten av konsernets overskudd kommer fra servicemarkedet. Resultatet økte på dette området med nesten ti prosent. Satsingsområdene dekk og bilglass bidrar også mer og mer.

I tillegg leverer «personlig service»-konseptet i selskapets verksteder bedre resultater enn forventet både tilknyttet økonomisk bidrag, og ikke minst kundetilfredshet, melder selskapet.

Tapte på bruktbiler

Forretningsområdet brukte biler viste seg klart mer utfordrende gjennom 2017, skriver Bilia, og i fjerde kvartal ble det et tap på fem millioner kroner, som er ti millioner kroner dårligere enn samme kvartal foregående år. Totalt sett ble det en salgsøkning på tre prosent og mer enn 10.000 brukte biler solgt.

– Markedet er imidlertid sensitivt for politiske tiltak, eksempelvis den generelle økningen av bompengesatsene for fossile biler i Oslo, hvor vi har vårt tyngdepunkt, samt innføringen av rushtidsavgift fra 1. oktober, har klart påvirket bilmarkedet i Oslo og omegn hvor elbiler ytterligere favoriseres, skriver Hebnes og fortsetter:

– Dette påvirker følgelig også bruktbilmarkedet, hvor dessverre kun en beskjeden andel av de brukte biler vi i dag tilbyr, er elbiler. Basert på dette fant vi det nødvendig å gjøre visse nedskrivninger av verdiene tilknyttet vår bruktbilbeholdning ved årsskiftet som belastet resultatet i fjerde kvartal.

Nettsalg-fiasko

Som DN skrev i juni, lanserte Bilia i samarbeid med DNB en e-handelsløsning for brukte biler på nett. Den har ikke gått så bra som Hebnes forventet.

– I lys av de pågående diskusjoner om digitalisering og netthandel i bransjen så hadde vi forventninger om at dette kunne gi en ikke ubetydelig volumvekst da vi innen bruktbilhandel opererer med unike objekter som kun er tilgjengelig frem til noen kjøper. Til tross for at de kunder som handler sin brukte bil på nettet hos oss, i tillegg til vanlig kjøpspris kan velge å få bilen fritt hjemlevert med 14 dagers fri returrett, så har ikke dette tilbudet resultert i mange salg, skriver Hebnes.

Kun én prosent av bruktbilsalget ble gjort på nett.

– Vi kommer til å videreføre vårt digitale tilbud tilknyttet brukte biler på nettet, men konstaterer at forbrukerne fortsatt ser en betydelig verdi i den opplevelsen og service vi tilbyr i våre bilanlegg ved kjøp av bil, skriver Hebnes.(Vilkår)

– Blir du oppgitt hvis mannen din tar på barna klær som ikke matcher?
Bør kvinner slippe menn mer til hjemme, så de selv kan bruke mer energi på jobb?
01:25
Publisert: