Norske Skog skulle egentlig ha lagt frem sine resultater for en drøy måned siden, 19. oktober. Datoen ble utsatt til i dag for å gi selskapet og styret mer tid til å dra i land en refinansieringsløsning som kan redde selskapet fra konkurs.

Forhandlingene mellom de ulike långiverne i det gjeldstyngede papirkonsernet har imidlertid vært svært fastlåst etter at finansgiganten Blackstone, og deres datterselskap GSO, blokkerte den siste redningsplanen for selskapet.

Mandag morgen la Norske Skog frem sine resultater for tredje kvartal og rapporten viser at papirkonsernet tapte 9 millioner kroner i tredjekvartal, etter skatt. Til sammenligning hadde Norske Skog et overskudd etter skatt på 190 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet for tredje kvartal var lik fullt langt bedre enn i andre kvartal da selskapet tapte 546 millioner kroner.

Rammet av kronesmell

Det underliggende driftsresultatet (Ebitda) i tredje kvartal endte på 143 millioner kroner, en nedgang fra 190 millioner kroner i andre kvartal og 251 millioner kroner i tredje kvartal 2016.

– Driftsresultat falt til tross for en økning i solgt volum i Europa på grunn av en sterkere krone, og mindre innenlandsk etterspørsel i Australasia, som resulterte i mer lav-margin eksportsalg. skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Den norske kronen styrket seg noe i løpet av tredje kvartal, men har i fjerde kvartal svekket seg betydelig. Selskapet skriver i rapporten at nettotapet i tredje kvartal «i hovedsak skyldes valutaeffekter uten kontanteffekt på gjeld og endringer i verdsettelsen av kraftkontrakter».

Det endelige driftsresultatet (ebit) endte på 73 millioner kroner, en bedring fra et negativt driftsresultat på 52 millioner kroner i foregående kvartal. Selskapets inntekter økte med 2,2 prosent i kvartalet til 2,9 milliarder kroner

Behov for friske penger

Kontantstrøm fra driften ble redusert til minus 162 millioner i tredje kvartal, fra pluss 187 millioner kroner i foregående kvartal.

– Netto rentebærende gjeld økte med 459 millioner kroner til 7, 04 milliarder kroner i tredje kvartal, noe som gjenspeiler negativ kontantstrøm for perioden og ubetalte renteutgifter knyttet til den pågående rekapitaliseringsprosessen, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde konsernet en negativ bokført egenkapital på 689 millioner kroner. Som ledd i den pågående rekapitaliseringsprosessen har styret besluttet å ikke betale renter på konsernets samlede utestående gjeld.

– Kontantbalansen ved utgangen av tredje kvartal var 426 millioner kroner og er tilstrekkelig til å understøtte driften inntil en rekapitaliseringsløsning finner sted, skriver selskapet i sin rapport.

Mangler penger til å kutte kostnader

Norske Skog har igangsatt et forbedringsprogram kalt «Formel 18" for å bedre lønnsomheten, men mangler 200 millioner kroner for å gjennomføre planlagte effektiviseringstiltak.

– Programmet kan ikke fullt ut iverksettes før rekapitaliseringen er på plass, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Programmet har som mål å bedre det årlige driftsresultatet med 500 millioner kroner i året. Norske Skog har også identifisert nye virksomhetsområder som har bedre lønnsomhet enn avis- og magasinpapir.

– Siden de nye virksomhetsområdene krever betydelig finansiering, er implementeringen av diversifiseringsstrategien negativt påvirket av den pågående rekapitaliseringsprosessen, skriver selskapet i rapporten.

På overtid

Det er nå snart tre uker siden den siste fristen for å bli enige om en redningsplan i det kriserammede papirkonsernet Norske Skog gikk ut.

Etter å ha utsatt fristen ti ganger i løpet av oktober, har styret nå gitt opp å legge press på partene ved bruk av tidsfrister. Siden 3. november har forhandlingene foregått uten en fastsatt frist.

– Vi er jo til de grader på overtid så vi presser på så godt vi kan, sa styreleder Christen Sveaas til DN 7. november.

Det er finanskjempen Blackstone, og deres datterselskap GSO, som i begynnelsen av november blokkerte den reviderte versjonen av styrets aller siste redningsplan.

Forhandlingene de siste ukene har i hovedsak foregått blant de sikrede obligasjonseierne, der GSO inngår. Styreleder Christen Sveaas og konsernsjef Lars Sperre har hatt møter med de sikrede långiverne for å presse på for en snarlig løsning.

– Snegler seg fremover

Sveaas har ikke ønske å gå inn på detaljer rundt hva långiverne krangler om og hvordan forhandlingene utvikler seg.

– Forhandlingene snegler seg fremover, to skritt frem og ett tilbake, sa Sveaas til DN i forrige uke.

Den fastlåste situasjonen i Norske Skog er i ferd med å bli en svært dyr affære. I tillegg til at de månedslange forhandlingene har lagt beslag på store ressurser blant styret, selskapet, og långiverne, har alle parter brukt mye penger på å leie inn rådgivere og juridisk bistand.

Norske Skog har siden i sommer formelt sett vært i mislighold på flere av sine viktigste obligasjonslån på grunn av manglende rentebetalinger. Mens forhandlingene om en refinansiering pågår, fortsetter også renteregningen å øke. DN meldte i forrige uke at bare i løpet av oktober økte forfalte og påløpte renter med 56 millioner kroner.

Sveaas slo i forrige uke fast at konkurs fortsatt er et «realistisk alternativ» for Norske Skog. (Vilkår)