Nina Aulie gikk mandag på dagen som ikt-direktør i Nav. Dagens Næringsliv har fått tilgang til den følelsesladde eposten der Aulie forteller hvorfor:

- Arbeidsgiver har siden sommeren 2014 utsatt meg for et umenneskelig press for å få meg til å slutte som IKT-direktør, skriver Aulie i eposten hun sendte til de drøye 1000 ikt-medarbeiderne i Nav i formiddag.

Finner seg ikke i det

Aulie forteller også at hun er i prosess for å finne seg nytt arbeid, men at hun hadde ønsket å fortsette som IKT-direktør inntil hun fant ny jobb.

En ny vending i saken gjorde dette vanskelig.

- Arbeidsgiver bruker nå en oppsummering av McKinsey sin gjennomgang av NAV IKT (i et memorandum til Joakim Lystad) som grunnlag for sitt ønske om å fjerne meg fra min stilling med virkning fra 27.10.2014, skriver Aulie.

- Det finner jeg meg ikke i, skriver hun.

Feilaktig og mangelfull

Dagens Næringsliv omtalte  7.oktober at McKinsey i juli i år inngikk en fireårig rammeavtale på lederstøtte på mellom 55 og 80 millioner kroner.

Nav-direktør Joakim Lystad begrunnet den gangen konsulentbruken slik til Dagens Næringsliv:

– Vi erkjenner at både det ikt-baserte utviklingsarbeidet vårt og organisasjonsutviklingen vår må gå raskere og gi større resultater. Jeg har behov for å få kompetent faglig rådgivning i dette utviklingsarbeidet. Med et driftsbudsjett på 10,5 milliarder kroner, hvorav et ikt-budsjett på cirka 1,5 milliard, og ansvaret for noen av Europas største ikt-utviklingsprosjekter, mener jeg det er nødvendig å sikre meg best mulig kompetanse, sa Lystad.

Mc Kinseys undersøkelser av Nav er kraftig kritisert av tillitsvalgte i Nav

Ifølge Aulie har altså en rapport fra MC Kinsey nå blitt brukt til å presse henne fra jobben.

- McKinsey sin gjennomgang baserer seg på en kartlegging som har klare feil og mangler, skriver Aulie i eposten, før hun takker for seg.

- Jeg har derfor sagt opp min stilling som IKT-direktør i Nav, skriver Aulie.

Nav-direktør Joakim Lystad har ikke ønsket å snakke med DN i dag, men kommenter slik gjennom pressevakten i Nav:

- Det er leit for både Nav, Nina og meg at dette arbeidsforholdet avsluttes på denne måten, sier Lystad.

Les også: Kaller Nav-sjefen inn på teppet

Tøff jobb

Det er ingen enkel jobb Aulie har hatt. Nav, som forvalter om lag hver tredje krone på statsbudsjettet, sliter med store ikt-utfordringer. Nav har mange, og en del utdaterte it-systemer, og skal gjennom en stor moderniseringsprosess. Etter den opprinnelige planen skulle den gjennomgående it-moderniseringen av Nav koste 3,3 milliarder kroner og være ferdig i 2018.

Dette arbeidet skulle skje i det såkalte Morderniseringsprogrammet, men dette ble lagt ned i fjor, og en egen organisasjon med 200 ansatte oppløst.

Prosjektet er nå delt opp i mindre prosjekter internt i Nav.

Kostnadsrammen er fortsatt 3,3 milliarder kroner.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.