Torsdag kveld offentliggjorde Nav en kartleggingsrapport fra McKinsey. Allerede fire dager før den ble presentert førte den til at IKT-direktør Nina Aulie gikk på dagen.

McKinsey har fått i oppdrag å gjennomført en analyse av prosesser og ressursbruk på IKT-området i etaten. Joakim Lystad uttaler at en av hans hovedbekymringer er bruken av innleid kompetanse.

McKinseys gjennomgang viser at 445 av 938 ansatte er innleid.

De fast ansatte driver i hovedsak med analyse, mens for eksempel tre av fire prosjektledere er innleid, går det frem av kartleggingen.

Mangler enkle hjelpemidler

Overordnet peker McKinsey på følgende svakheter:

- Navs prosjektseksjon har 2-3 prosjektledere involvert i hvert prosjekt, som må koordinere seg imellom

- Navs forvaltningseksjon har potensial for bedre anvendelse av forvaltningsressurser i prosjekter. Den bruker opp til 40-50 prosent av sin totale tid på prosjektarbeid, leverer ikke kode eller løsningsbeskrivelser og har ikke offisiell beslutningsmyndighet.

Men McKinsey peker også på enkle forbedringer som å legge ut en "ofte stilte spørsmål" på Navs nettside. Svært mange av telefonenen Nav besvarer vurderes som så enkle at de kunne vært løst med litt veiledning på nett.

Les mer om funnene i rapporten her: - Uforholdsmessig mye administrasjon for små oppgaver

Vil redusere konsulentbruk

Fagforeningene i Nav har allerede da avtalen med McKinsey ble inngått protestert på ressursbruken. Det amerikanske konsulentselskapet og Nav inngikk i juli i år en fireårig rammeavtale på lederstøtte på mellom 55 og 80 millioner kroner. I tillegg gjennomfører McKinsey i disse dager en organisasjonsundersøkelse blant Nav-ansatte. Denne undersøkelsen har en pris på seks millioner kroner.

Les mer: Kritiserer McKinsey-bruk i Nav

DN snakket med Joakim Lystad før rapporten ble lagt frem i går.

- Har du forståelse for at de ansatte reagerer på dyr konsulentbruk?

- Ja. Mitt mål er å redusere konsulentbruken i Nav.

- Og det henter du inn konsulenter for å finne ut av?

- Ja, og det tror jeg er nødvendig.

- Hvor skal det reduseres?

- Ja, det er nettopp det jeg ser på. Organisasjonene sier det er for mange konsulenter, og jeg selv er bekymret for det, og trenger hjelp til å se på det. Jeg er enig i at vi ikke skal bruke konsulenter annet enn der det er nødvendig.

- Hva ønsker du å få ut av det arbeidet McKinsey gjør for dere?

- Jeg venter å få vurderinger som vi selv i Nav kan gripe fatt i - og se om det gir grunnlag for endringer i tiden fremover. Vi skal eie den prosessen selv, men vi får faghjelp til å belyse mulige endringer, sier han.

Følger planlagt utvikling

Mandag trakk Navs it-sjef Nina Aulie seg fra stillingen etter det hun opplevde som press fra ledelsen, som angivelig beskyldte henne for å tie om 50 prosent overkapasitet innen IKT basert på McKinseys vurderinger.

Aulie skrev sin versjon i en epost til de tillitsvalgte i Nav. Hun frykter store konsekvenser for utviklingsarbeidet dersom McKinseys vurdering om at halvparten av de ansatte er overflødige skal legges til grunn.

Varsler Nav-«rystelser» dnPlus  

Før denne eposten ble kjent og før McKinsey-rapporten ble lagt frem sa Joakim Lystad til DN at Aulies avgang ikke vil få konsekvenser for de rundt 1000 ikt-ansatte.

- Blir den videre utviklingen gjort i forhold til opprinnelig plan?

- Ja, vi følger planen nå for den videre utviklingen, og har opprettet en egen utviklingsstab som eier planleggingen av den videre moderniseringen, sier han. 

- Vi har også i løpet av det siste halvannet året dreid til en mer fagstyrt utvikling. Det er de planene følger vi nå, utdyper han.

I fagstyrt ligger det at det er Navs fagavdelinger som ytelsesavdelingen og tjenesteavdelingen som eier utviklingsprosjektene innenfor sine områder.

Nav har et moderniseringsprosjekt av ikt-løsningene på gang. Rammen er på 3,3 milliarder kroner. Etter nedleggelse av Moderniseringsprogrammet i fjor høst, er arbeidet organisert i delprosjekter. Det første prosjektet var nettbasert løsning for den nye uførereformen. Det er levert til avtalt tid. Det neste prosjektet er digital løsning for foreldrepenger, som DN har skrevet om i flere artikler. Dette loves i Regjeringsplattformen, men Nav klarer ikke å levere før i 2017 - kanskje før neste valg.

Les mer:

Regjeringsløfte må stå i Nav-kø dnPlus

 

Les mer om IKT-utfordringene i Nav:

- Uforholdsmessig mye administrasjon for små oppgaver

Varsler Nav-«rystelser» dnPlus

-For tidlig å si noe om konsekvensene

Sier hun ble beskyldt for å tie om 800 mill.

«Umenneskelig press» dnPlus

Viktigere enn bråk fra Brekk dnPlus (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.