Neste uke toger McKinsey-konsulenter inn i Nav for å gjennomføre en undersøkelse de ansatte slakter. Nav skal bruke 300 millioner kroner på eksterne konsulenter de neste fire årene, ifølge fagforening.

– Dette er misbruk av offentlige midler, sier Hanne Nordhaug, leder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav.

Hun reagerer kraftig på at Nav-direktør Joakim Lystad har inngått en omfattende avtale med konsulentselskapet McKinsey. Nordhaug mener ressursbruken er under enhver kritikk, og har påpekt dette i et skriftlig brev til Lystad.

Fireårig avtale

Ifølge tall NTL har innhentet fra Navs anskaffelsesseksjon er det inngått rammeavtaler for konsulenttjenester innen HR, ledelse og organisasjonsutvikling på cirka 300 millioner kroner over de neste fire årene. En god del av disse pengene går til McKinsey.

Det amerikanske konsulentselskapet og Nav inngikk i juli i år en fireårig rammeavtale på lederstøtte på mellom 55 og 80 millioner kroner. I tillegg skal McKinsey gjennomføre en organisasjonsundersøkelse blant Nav-ansatte fra 14. oktober. Denne undersøkelsen har en pris på seks millioner kroner.

– Vi er generelt kritiske til at der brukes så mye penger på eksterne konsulenter. Det kan ikke forsvares å bruke så mye av etatens midler på dette. Dette er midler vi mener i stedet burde vært anvendt på bedre brukeroppfølging og annen brukerrettet aktivitet i Nav. Navs oppgave er å hjelpe folk og da må mest mulig av budsjettmidlene også brukes til dette, sier Nordhaug.

Ser ikke behovet

Nordhaug leder den største fagforeningen i den statlige delen av Nav. I brevet som hun nylig sendte til Nav-direktøren skriver hun at det ikke kan forsvares å bruke så mye av etatens samlede ressurser til konsulentbasert lederstøtte.

NTL Nav ser heller ikke behovet for å bruke McKinsey til å gjennomføre en intern organisasjonsundersøkelse.

– Vi er spesielt kritiske til denne undersøkelsen. Vi mener at det burde vært gjort en vurdering av om det var behov for under­søkelsen før man inngikk avtalen med McKinsey, sier Nordhaug.

– Ser du at det kan være av verdi at noen utenfra vurderer Nav og ser på organisasjonen med friske øyne?

– Jeg ser ikke noen som helst verdi i at et konsulentbyrå som tilbyr en standardundersøkelse som ikke er tilpasset Nav skal vurdere organisasjonen, sier Nordhaug.

Må bli bedre

Nav-direktør Joakim Lystad erkjenner at Nav ikke er gode nok i dag, og at etaten må bli bedre.

HYRER KONSULENTER. Nav-direktør Joakim Lystad. Foto:Hampus Lundgren
HYRER KONSULENTER. Nav-direktør Joakim Lystad. Foto:Hampus Lundgren (Foto: Dagens Næringsliv)
– Det fortjener brukerne våre, og det påpeker Ekspertutvalget. Vi erkjenner at både det ikt-baserte utviklingsarbeidet vårt og organisasjonsutviklingen vår må gå raskere og gi større resultater. Jeg har behov for å få kompetent faglig rådgivning i dette utviklingsarbeidet. Med et driftsbudsjett på 10,5 milliarder kroner, hvorav et ikt-budsjett på cirka 1,5 milliard, og ansvaret for noen av Europas største ikt-utviklingsprosjekter, mener jeg det er nødvendig å sikre meg best mulig kompetanse, sier Lystad.

Han sier McKinsey ble engasjert etter en ordinær konkurranse i markedet, og at konsulentene allerede har gitt ledelsen «andre refleksjoner enn det vi har klart å produsere selv».

Direktøren forsvarer bruken av McKinsey.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i NTLs beskrivelse, men bestrider selvfølgelig ikke deres opplevelse av den. Generelt vil jeg si at jeg har et tett samarbeid med organisasjonene i Nav, men vi er selvfølgelig ikke alltid enige. Organisasjonsundersøkelsen skal hjelpe oss med å se våre styrker og svakheter og vår evne til å forandre oss. Det er nødvendig av hensyn til brukerne våre. Jeg mener at organisasjonsundersøkelsen er et nødvendig supplement, men ikke erstatning til den organisasjonskunnskapen som både organisasjonen og ledelsen har, påpeker Lystad.

Les også på DN.no

- Helt fantastisk pris

Kraftig bakrus for Samsung

- Går glipp av mye hvis man bare sitter med nesa i boka

Kinesere kjøper New Yorks hotelldronning

En ny britisk imperialisme?  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.