I et brev til Nav kommer Arbeidsminister Robert Eriksson med flere konkrete krav til Nav-sjef Joakim Lystad.

Blant annet mener Eriksson at Nav "skal foreta raskere skanning av sykemeldingsblankettens del d".

- Jeg forventer at Nav leverer på det som står i det supplerende tildelingsbrevet. Det er dette de blir målt på, og tilbakemeldingen er at de skal klare å levere, sier arbeidsminister Robert Eriksson.

Fristen for å komme med en tidsplan for hvordan det skal gjennomføres, var 24. oktober, ifølge et brev Eriksson sendte til Nav 22. oktober.

Dette kravet er ikke det eneste. Eriksson kommer med flere detaljerte krav med tidsfrister i dette brevet.

Hele listen kan du lese her: (NB! Krever innlogging).

Må iverksettes raskt

Modernisering av Nav har vært og er en utfordring. DN har i en rekke artikler skrevet hvordan gamle og ineffektive it-systemer stikker kjepper i hjulene for bedre tjenesteproduksjon.

I mars satte Eriksson ned et utvalg som skulle gå gjennom hele Nav og foreslå forbedringer. Den 15. september la utvalgets leder Sigrun Vågeng frem en delrapport, med forslag til tiltak som utvalget mener kan og bør iverksettes umiddelbart.

- Jeg fikk mange gode forslag som det er viktig at vi iverksetter rakst. Derfor fulgte jeg det opp med supplerende tildelingsbrev, sier statsråden.

Det er i dette tildelingsbrevet Nav-direktør Lystad får flere konkrete krav fra statsråden.

- Er detaljnivået et utrykk for manglende tillit til ledelsen i Nav?

- Nei, men jeg synes det er viktig å tydelig kommunisere de politiske målsetningene, slik at man ikke åpner for misforståelser og er tydelig på hva som er den politiske bestillingen. Jo tydeligere det er, jo bedre er sjansen for at det blir levert, sier Eriksson.

Til hjelp

Nav-sjef Joakim Lystad sier til DN at dette er en helt normal del av styringsdialogen med departementet.

- Det er bra at statsråden er tydelig på hva han mener skal prioriteres, sier Lystad.

- Hvordan mottas det å få beskjed om å skanne sykemeldinger raskere?

- Det er et potensial for det, som ekspertutvalget også har påpekt. Vi tror det kan la seg gjennomføre, så det er et fornuftig oppdrag.

 

Les hele saken her: (NB! krever innlogging)

Kommentar til saken: "Enten er Nav-sjef Joakim Lystads dager talte, eller så bedriver arbeidsminisgter Robert Eriksson slett ledelse"

Les også:

Lånehai under lupen

- Rubelen i ferd med å kollapse  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.