Det er «opplest og vedtatt» at grensen for momsfri handel har ligget stille på 200 kroner siden 1970-tallet, og ville vært «en tusenlapp» i dag om den hadde blitt inflasjonsjustert. Grensen på 1000 kroner har dessuten stått i programmene til nesten alle de politiske partiene, og alderen på grensen gjentas stadig som argument for regjeringens forslag om en heving fra 200 til 500 kroner.

Men holder påstanden vann? DN spurte fagavdelingen i Tolldirektoratet, og svaret er noe overraskende. Grensen er endret hele fem ganger siden 1975.

Bom på 26 år

Grensen på 200 kroner stammer slett ikke fra 1975. For netthandel er den i praksis 26 år yngre - fra 2001. Selve beløpet ble satt i 1999, men den gangen strammet man inn så momsfri netthandel ikke var mulig. Grensen var null, og det var først i 2001 at man igjen kunne bestille momsfrie varer via nettet fra utlandet, ifølge Tolldirektoratet.

Målet i 1999 var å hindre at norske butikker tapte terreng fordi utenlandske konkurrenter slapp moms. 

– Regelverket og praktiseringen av dette førte til uheldige konkurransevridning i disfavør av norske næringsdrivende, het det i en melding fra Skattedirektoratet, sendt i mars 1999.

Professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI mener faren for konkurransevridning er mye større nå enn før.

Dramatisk

– En økning opp til 500 kroner er dramatisk, og man kan ikke sammenligne dette med tiden da dette gjaldt postordresalg. Det var en helt annen verden, sier han.

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet mener den økte handelen er et argument for at grensen bør heves, slik at netthandelen blir enklere for flere.  

– Det er jo nettopp fordi omfanget av netthandel er økt at vi mener dette er et forbrukervennlig forslag, sier han.

 

Bom på 400 prosent

Hvis man tar utgangspunkt i sist gang grensen ble endret - altså i 2001, tilsvarer dette 253 kroner i dag, ikke 1027 kroner, det ville vært hvis man regner med at grensen er fra 1975.

Prisøkningen fra 1975 er nesten 400 prosent høyere enn fra 2001.

Den reelle grensen i 1975 er noe vanskelig å sammenligne, fordi man da fikk avgiftsfri handel så lenge det totale avgiftsbeløpet var under 20 kroner. På den tiden var det toll på svært mange flere varer enn i dag, så for svært mange innkjøp begrenset dette beløpet. Men hvis man utelukkende ser på momsen, kunne man i teorien handle for opptil 100 kroner på den tiden.

– Vi fastholder at det er relevant å sammenligne med privatimportbegrensningen slik den var på 70-tallet. I 1970 var den i praksis 100 kroner, mens den ble økt til 250 kroner i 1982. Prisjustert utgjør dette beløp over dagens foreslåtte grense, sier Næsje i Finansdepartementet.

Ifølge DNs beregninger tilsvarer 1982-grensen 678 av dagens kroner.

 

Seiglivet myte

Etter økningen i 1982 ble grensen senket noe i 1993 og 1995, som følge av at momsprosenten økte. Dermed nådde man avgiftsgrensen på 50 kroner fortere. Og i 1999 ble det sperret for momsfri netthandel, for å hindre konkurransevridning. Kvoten ble gjeninnført i 2001.  

– Påstanden om at grensen er fra 70-tallet er en seiglivet myte, sier Harald Andersen, samfunnspolitisk direktør i Virke.

– Vi har sagt fra ved hver eneste mulighet, men vi registrerer at det er krefter som ønsker å skape inntrykk av at dagens grense er antikvarisk, og slå retorisk mynt på dette, sier han.

Virke mener faren for norsk næringsliv er langt større nå enn i 1999, på grunn av en svært kraftig økning i netthandelen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Les også: – En gledens dag

Sier nei til ny tollgrense for netthandel