Onsdag la bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass frem nye prognoser som viser at oljenedturen vil fortsette å prege norsk økonomi de kommende årene. Så langt har nær 27.000 oljejobber forsvunnet siden nedturen for alvor startet ifjor.

- Selskapene satte i gang med kostnadskutt før oljeprisen falt, fordi man så at kostnadsveksten var for sterk. Men fallet i oljeprisen har forsterket kuttene, sa administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass da han la frem rapporten onsdag.

Merker oljesmellen

Det børsnoterte investeringsselskapet Aker asa, der investor Kjell Inge Røkke er hovedeier, er blant selskapene som virkelig får merke oljesmellen på kroppen.

Onsdag la selskapets toppsjef Øyvind Eriksen frem tall som viste at selskapets verdijusterte egenkapital falt med ti prosent til 18,9 milliarder kroner i løpet av tredje kvartal. Dette er en beregning av markedsverdien av selskapets eiendeler fratrukket gjeld.

I løpet av det siste året har verdifallet ført til at andelen oljerelaterte eiendeler i investeringsporteføljen er blitt redusert fra 53 til 35 prosent.

Selv om han er fornøyd med utviklingen i de oljerelaterte investeringene, som oljeselskapet Det norske, offshoreentreprenøren Aker Solutions, verftsgruppen Kværner og offshoreselskapet MH Wirth, mener han det må gjøres mer.

Samlet innsats

Eriksen tar selv til orde for at hele bransjen gjør en samlet innsats for å unngå det han selv omtaler som «store feil, kostnadssprekker og forsinkelser» på norsk sokkel.

- Behov for standardisering og forenkling er et tema alle i industrien er enige om. Spørsmålet er hvordan, sier Eriksen.

Dersom man vil lære av historien, kan vår egen norske historie være et bra sted å starte, mener han. Eriksen viser til Norsok-standardiseringen, som ble gjennomført på begynnelsen av 1990-tallet. Målet var å få ned kostnadene ved utbyggingsprosjektene på sokkelen. Myndigheter, oljeselskaper, oljeserviceselskaper, arbeider- og arbeidsgiverorganisasjoner gikk sammen om tiltak som fungerte, ifølge Eriksen. 

- Norsok I var en stor suksess, kostnadene ved feltutbygginger gikk ned 30 til 50 prosent samtidig som leverandørindustrien ble mer lønnsom. Vi mener det er noe å lære fra Norsok I når vi nå skal løse den samme oppgaven for fremtiden, sier Eriksen.

«Sørgelige» tap

«Områdene med størst felles interesse er hvordan vi unngår store feil, kostnadssprekker og forsinkelser. Beløpene som går tapt både for private selskaper og for samfunnet som helhet, spesielt innen utvikling av mindre utforskede områder, er sterkt beklagelige», skriver Eriksen i sitt brev til aksjonærene i forbindelse med tredjekvartalsrapporten onsdag.

Han viser samtidig til at norske leverandører har en stolt historie å vise til. Mange tiårs erfaring med offshoreutbygginger gjør at norske selskaper er et sikkert og mindre kostbart valg, mener Aker-toppen.

Han bruker utbyggingen av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, som er den største feltutbyggingen i nyere norsk oljehistorie, som eksempel:

«Det faktum at lisenspartnerne på Johan Sverdrup så langt har gitt rundt 75 prosent av alle kontrakter til leverandører med norsk fakturaadresse er ikke noen tilfeldighet», argumenterer Aker-toppen.

Han advarer imidlertid mot at norske leverandører tar dette konkurransefortrinnet for gitt. Det er nettopp derfor han tar til orde for en ny runde med standardisering.

- Det som blir avgjørende er om oljeselskapene ser seg tjent med å standardisere seg imellom, eller om selskapene selv ønsker å definere individuelle standardarder også i fremtiden. Så om det blir noe Norsok II vil til syvende og sist avhenge av oljeselskapene, snarere enn av leverandørindustrien, sier Eriksen.

Les også:

Røkkes pengebinge krymper

- Det snur i 2017

 

Se DNtv:

Slik skal Huawei fjerne billig-stemplet
Vi tester den første kinesiske premium-telefonen på markedet i Norge.
03:33
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.