Presentasjonen er nå over.

Oljedirektoratet la torsdag formiddag frem sin nye ressursrapport.

De totale gjenværende ressursene kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover, er en av konklusjonene i rapporten.

Ifølge Oljedirektoratets rapport har Norge nå solgt  47 prosent av alle de utvinnbare olje- og gassressursene på norsk sokkel. Men direktoratet påpeker at usikkerhetsspennet for hvor mye olje vi har igjen er usikkert. Hvis man tar utgangspunkt i det laveste anslaget - det oljedirektoratet med 90 prosent sannsynlighet mener Norge har, har vi produsert rundt 54 prosent av ressursene.

Men dersom man tar utgangspunkt i den høyeste delen av intervallet for hvor store ressurser direktoratet mener Norge har, har vi på 45 år bare produsert 38 prosent av de totale ressursene.

Ser 90 dollar fatet

«Olje- og gassvirksomheten er nå inne i en periode med lav oljepris og store utfordringer. Da er det viktig å ha et langsiktig perspektiv.», heter det i presentasjonen av rapporten.

Oljedirektoratet legger i rapporten til grunn en gradvis vekst i oljeprisen fradagens nivå fram til 2020, deretter er prisen forutsatt å ligge på 90 dollar, målt i faste 2014-priser.

Ressursrapporten 2016 har tre hovedbudskap, ifølge oljedirektoratet:

  • Leteaktiviteten har vært høy de siste 10 årene, og det er gjort flere større funn. Ressurstilveksten fra letevirksomheten har tilført samfunnet betydelige verdier. Samlet netto kontantstrøm av funnene de siste 10 årene er anslått til om lag 2.000 milliarder kroner, etter fratrekk av lete-kostnader, ifølge rapporten.
  • Fortsatt høy leteaktivitet kreves for at de uoppdagede ressursene skal bidra til å opprettholde produksjonen fra om lag 2025 og skape verdier både for næringen og samfunnet i et langsiktig perspektiv, ifølge Oljedirektoratet.
  • De totale gjenværende ressursene kan gi grunnlag for olje- og gassproduksjon i mange tiår framover. Oljedirektoratet øker sitt estimat for uoppdagede ressurser, hovedsakelig i Barentshavet.

Oppdaterer estimater

Oljedirektoratets oppdaterte estimater om uoppdagede ressurser om lag det samme som forrige estimati 2013. De totale uoppdagede ressursene er estimert til 2.920millioner Sm 3 o.e., og om lag halvparten av dette ligger iBarentshavet.

Oljeekvivalent er en målenhet for petroleumsressurser.

Oljedirektoratet anslår at ved utgangen av 2015 er de totale forventede utvinnbare olje- og gassressursene anslått til 14,2 milliarder Sm3 oljeekvivalenter (o.e.). 6,6 milliarder av er produsert.

Sverdrup størst

Leteaktiviteten på norsk sokkel fra 2000 – 2014 har skapt verdier i alle havområder på sokkelen. Dette går fram av en analyse Oljedirektoratet legger fram i ressursrapporten.

Både leteaktiviteten og ressurstilveksten har vært klart størst i Nordsjøen, der Johan Sverdrup er den største bidragsyteren til verdiskapingen.

Størst er verdien i Nordsjøen, med netto kontantstrøm på om lag 1400 milliarder, mens den i Norskehavet og Barentshavet er til sammen 500 milliarder etter fratrekk av letekostnader.

I 2015 ble det påbegynt 56 letebrønner, og i 2016 venter Oljedirektorater at det blir boret om lag 30 brønner.

Les også:

Elizabeth Holmes (32) kan bli utestengt i to år  

Svensk gigantsuksess truer med utflytting

- Når jeg forteller at jeg har 18 ansatte og 80 millioner i omsetning endrer de oppfatning

Har du fått med deg denne? 
Vi har én ting å utsette på denne bilen
BMWs folkelige ladbare hybrid er her endelig, og den er et særdeles gunstig kjøp.
02:14
Publisert:

Hør siste episode av DNs podkast «Finansredaksjonen»:

&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="fbfeed"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Oljedirektoratet" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</p></div>(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.