Det viser den årlige statusrapporten som Veterinærinstituttet presenterte torsdag.

Salget av kylling sank dramatisk da det i 2014 ble kjent at rundt halvparten av kyllingene i Norge var smittet av en ny type antibiotikaresistent bakterie. Det førte til en stor diskusjon om bruken av narasin i fôret, og i fjor ble tilsetningen faset ut.

Tidligere mente mange at bruk av antibiotika ville øke uten narasin, men data fra Veterinært legemiddelregister tyder ikke på at det har skjedd.

– Veldig gode tall

Både kylling og kalkun er undersøkt for resistente bakterier. Prøvene viser at henholdsvis 79 og 74 prosent av de undersøkte bakteriene ikke er resistente for de antibiotika det ble testet for.

– Dette regnes som veldig gode tall. Sammenlignet med andre europeiske land har norskprodusert kylling aller lavest forekomst av resistens, heter det i rapporten.

Veterinærinstituttet påpeker at resistens er et naturlig fenomen. Det vil dermed alltid være resistente bakterier hos dyr, i miljøet og hos mennesker.

Det er tatt i bruk mer selektive følsomme metoder enn tidligere for å undersøke prøvene for resistens av bakterier som normalt ikke ville bli fanget opp. Også disse undersøkelsene viser redusert resistensnivå, ifølge rapporten.

Kraftig kutt for kjæledyr

Rapporten omfatter også statistikk over antibiotikabruk til ulike dyrearter. Forbruket i landbruket har gått ned med 2 prosent siden 2013 og salg av antibiotika til kjæledyr har sunket med 24 prosent. Forbruk for kjæledyr er et område som har vært pekt ut som et særskilt prioritert område de siste årene.

Veterinærinstituttet påpeker at forbruk av antibiotika til dyr i Norge er svært lavt sammenlignet med mange andre land.

– I Norge brukes det i hovedsak smalspektrede penicillinpreparater som trigger resistens i mindre grad enn bredspektrede preparater, sier seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet.

Forbruket til oppdrettsfisk utgjorde kun 0,5 prosent av all antibiotika solgt i Norge i fjor. Forskrivningen til fisk er redusert med 99 prosent fra toppen på 1980-tallet, og bruken ligger nå på det laveste nivået siden målingene startet i 1981.

(©NTB)(Vilkår)

Blir det en lykkelig slutt på denne krisen?
DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer situasjonen i Norske Skog på TV2 Nyhetskanalen.
01:32
Publisert: